Endüstriyel Tasarım Tescili, özgün tasarıma sahip bir ürünün tamamı ya da bir parçası, çizgisi, süslemesi yani estetik özelliklerini ve özellikle görsel algıya hitap eden özellikleri tanımlamaktadır.endustriyel_tasarim_tescili

Özgün olan  endüstriyel tasarımın tasarımcısına ait olduğunu ve her türlü tasarım, üretim ve satış faaliyetine konu olarak 3.şahısların taklitlerinden ve haksız kazanç elde etmelerinden korumak amacıyla endüstriyel tasarım tescil sistemi oluşturulmuştur.

Endüstriyel Tasarımın

– yeni olması; yani tescil başvurusundan önce herhangi bir şekilde yayına açılmamış, sergilenmemiş olması özelliği ile

– ayırt edici özellikte olması; yani diğerlerinden ayırt edici özelliklerinin bulunduğu ve tüketicinin nezdinde ürünlerin yan yana görülmesi durumunda birbirlerinden ayırt etmelerini sağlayan tüm farklı özellikleri taşıması İle endüstriyel tasarım tescil şartları tamamlanmaktadır.

Endüstriyel Tasarım sahibi tasarımcı ürününün belli bir süre koruma haklarını elde etmek amacıyla ülkemizde endüstriyel tescil konusunda tek yetkili kurum olan Türk Patent Enstitüsü’nde başvuru yapması ile süreç başlamış olmaktadır.

Endüstriyel Tasarım başvuru dosyasının Türk Patent Enstitüsü standart formları ile hazırlanması ve İdareye sunulması ile başvuru numarası ve başvuru tarihi Endüstriyel Tasarım siciline kaydedilmektedir.

Endüstriyel Tasarım tescil süresi başvuru tarihi itibariyle; 2-2,5 ay şekli inceleme, 6 ay ilan ve 2 ay tescil belgesi düzenlenmesi olarak değerlendirildiğinde toplam 10-12 ay sürmektedir.

Endüstriyel tasarım tescili ilk koruma süresi başvuru tarihi itibariyle 5 yıldır. 5 yıllık koruma süresi sonunda endüstriyel tasarım tescili bir sonraki 5 yıllık koruma süreci için tasarım sahibi talebi ile yenilenebilmektedir.

Bu işlem toplam 4’er kez uygulanmakta ve genel toplamda endüstriyel tasarım tescili koruma süresi 25 yıl olarak tasarım sahibine koruma hakkı sağlamaktadır.

Endüstriyel Tasarım tescili başvurusunda başvuru sahibi bilgilerinin yanı sıra tasarımcı bilgilerinin de yer alması gerekmektedir. Aynı zamanda tasarımcı ile tasarım sahibi arasındaki ilişkinin beyan edilmesi ve tasarım hakkının nasıl elde edildiğinin belirtilmesi önemlidir.

Tasarım sahibi aynı zamanda tasarımcı olabileceği gibi, hizmet ilişkisi, sözleşme gereği gibi özel şartlarla tasarım hakkı tasarım sahibine verilmiş olabilmektedir.

Endüstriyel Tasarım tescili başvuru tarihi itibariyle Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında belirlenen başvuru numarası ile takip edilmekte ve tescil işlemlerinin tamamlanması aşamasında aynı numara ile tescillenmektedir. Endüstriyel tasarım tescil numarası yenileme işlemi yapıldığında da sabit kalmaktadır.

Ancak kısmi devir işlemi yani endüstriyel tasarım tesciline konu olan tasarımların bir kısmı için devir işlemi yapılması halinde kısmi devir işlemine konu olan endüstriyel tasarımlar için yeni bir endüstriyel tasarım tescil numarası belirlenmek suretiyle yeni bir endüstriyel tasarım tescil belgesi düzenlenmektedir.

Endüstriyel tasarım tescili uygulamaları Türk Patent Enstitüsü nezdinde standart formların düzenlenmesi ve çıktı alınması ile dosya hazırlanması suretiyle başlatılabileceği gibi, son yıllarda gerek işlemlerin hızlı bir şekilde yürümesi ve gerekse kağıt israfı ve kalabalığını ortadan kaldırmak adına online başvuru sistemi de kullanılabilmektedir.

Günlük hayatımızda sürekli kullandığımız, karşılaştığımız arabalar, evler/binalar, bardaklar, mobilyalar, takılar, giysiler, aksesuarlar, cep telefonları ve daha pek çok örnekle arttırabileceğimiz ürünler endüstriyel tasarım tesciline konu olabilmektedir.

Endüstriyel tasarım tescili dosyasında tek bir ürün, tek bir ürüne ait farklı açıları gösteren görsel anlatımlar olabileceği gibi, aynı konulu ve/veya ilişkili konulu ürünlerin aynı dosya içinde tek bir başvuru ile işlemlerinin başlatılması mümkündür.

Endüstriyel tasarım tescili ücretlendirmesi ürün sayısı, ürüne ait görsel anlatım sayısı doğrultusunda belirlenmektedir.

Endüstriyel tasarım tescili için başvuru yapılmasını takiben, tasarım sahibi ürünlerini koruma hakkını başlatmış olup, isteği doğrultusunda devir ve lisans işlemlerine de konu edebilmektedir.

Bir önceki yazımız olan Endüstriyel Tasarım Tescil Başvurusu başlıklı makalemizde Endüstriyel Tasarım Tescil Başvuru Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Başvuru Dilekçesi ve Endüstriyel Tasarım Tescil Başvuru Nasıl Yapılır hakkında bilgiler verilmektedir.