Entegre Devre Topografya Tescili elektronik kullanıma yönelik olan veya benzer diğer işlevlerde bulunmak üzere dizayn edilmiş, aktif elemanı en az bir adet bulunan ve malzeme içerisinde ve veya üzerinde ara bağlantılarının tamamının veya bir kısmının bir araya getirildiği ara ürün ya da nihai bir entegre_devre_topografyasi_tesciliüründür.

Entegre Devre Topografyası ise malzeme içerisinde veya üzerinde bir araya getirilmiş ara bağlantılardan oluşan ara ürün ya da son formdaki nihai ürünü oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini göstermektedir. Üretime yönelik tasarlanmış, hazırlanmış ve sabitlenmiş görüntüler dizisi olarak da tanımlanabilmektedir.

Diziyi oluşturan görüntüler de yüzeyinin tamamının veya bir kısmının üretim aşamalarındaki görünümüdür.

Entegre Devre Topografyanın dayandığı içerik, işlem süreci, sistem, teknik veya topografyanın kendisi dışında topografyada sabitlenmiş bilgiye uygulanmaması entegre devre topografyası başvurularında önemli noktalardan biridir.

Entegre Devre topografyasının en önemli unsuru orijinal olmasıdır. Orjinallik derken belirtilmek istenen, entegre devre topografyasının tasarımcısının kendi özgün yaratıcılığına bağlı çalışması olması ve diğer entegre devre üretici ve entegre devre topografyası tasarlayıcıları tarafından bilinmemesi durumudur.

Entegre Devre üreticileri ve tasarımcıları tarafından halihazırda bilinen ve kullanılan en az bir aktif elemanın ve ara bağlantıların bir araya getirilerek düzenlenmesi ile tasarlanmış entegre devre topografyası için, bir araya getirildiği son şeklinin tamamının inceleme ve değerlendirilmesi sonucu orjinallik taşıması şartını yerine getirmesi durumunda entegre devre topografyası korumasına konu olarak hak talep edilebilmektedir.

Entegre devrede üzerinde bir yenilik var ise ve bu patent mevzuatı doğrultusunda patent ve veya faydalı model konusu olabilecek buluşlardan ise buluşu kapsayacak şekilde patent veya faydalı model belgesine veya özgün tasarım olarak endüstriyel tasarım tesciline de konu olabilmektedir.

– Koruma altına alınan entegre devre topografyasının tamamının veya bir kısmının, bir entegre devre içinde yer alması ya da çoğaltılması (Orijinal olmayan parçaların çoğaltılması durumu dışarıda tutulmak şartıyla)

– Koruma altına alınan bir entegre devre topografyasının, korunan entegre devre topografyasını içeren bir entegre devrenin veya çoğaltılmış entegre devre topografyasını içeren ürünün ithal edilmesi, ticari faaliyete konu olması, satışı veya ticari amaçlı dağıtılması haklarını tescil edilmiş bir entegre devre topografyası belgesi hak sahibine sağlamaktadır.

Entegre devre topografyası belgesi ile sağlanan koruma hakkı, entegre devre topografyacısı tasarımcısına veya onun hukukî haleflerine ait olup, entegre devre topografyasının çok üyeli bir ekip tarafından tasarlandığı durumlarda, özel bir sözleşme olmaması durumunda, entegre devre topografyası belgesi ile sağlanan koruma hakkı ekibin tüm üyeleri tarafından kullanılmaktadır.

Entegre devre topografya belgesi ile sağlanan koruma hakkı başvurunun yapıldığı tarihte başlamaktadır.

Koruma hakkının sona ermesi, başlangıç tarihinden itibaren 10 yıl olup, bu süre 10 yıllık sürecin tamamlandığı takvim yılı sonunda bitmektedir. Entegre Devre Topografya Tescilinin halka mal olduğu kabul edilmektedir.

Gizlilik gerektiren şartlar oluşması haricinde, Entegre devre topografyası, ticari olarak faaliyete konu edilmemiş ise ve tasarlandığı tarihi takip eden on beş yıl içerisinde T.C Türk Patent ve Marka Kurum tasarımcısı tarafından bir başvuru gerçekleşmemişse entegre devre topografyasını koruma hakkı talep edilememektedir.

Türkiye’de Entegre Devre Topografyası Başvurusunda Bulunabilecek Başvuru Sahipleri ;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

2- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet eden ve sanayi ve ticari faaliyetler gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler ,

3- İlgili uluslar arası anlaşma hükümlerinin uygulanması doğrultusunda başvuru hakkına sahip kişiler,

4- Ayrıca Karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen entegre devre topografyası koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek ve tüzel kişiler olabilmektedir.

 

 

Bir önceki yazımız olan Patent Tescili başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.