Faydalı Model Tescil buluş sahibine buluşu için ve 3. şahıslarca buluşunun kullanılması engellemek için devlet tarafından belli bir süre tanınan tekel hakkı faydalı model tescil olarak tanımlanmaktadır.

Kimyasal maddeler ve usuller hariç, tarım dâhil sanayide herhangi bir teknik problemin çözümü olarak karşımıza çıkan buluşlar için faydalı model tescili talep edilebilir.faydali_model_tescili

Faydalı Model Tescil geliştirilmiş, yararı arttırılmış bir ürün için daha çok tercih edilmektedir.

KOBİ’lerin daha hızlı sonuca ulaşmalarını, daha az prosedürle uğraşmalarını ve bu tür buluşlarının koruma kapsamında yer alması ile ticari faaliyete geçmesini,  üretime yönelmesini teşvik ve motive etmek amacıyla en çok önerilen Sınai mülkiyet haklarından biri faydalı model tescil ‘dir.