g_belgesi_hazir_beton

G Belgesi

G Belgesi veya İşareti, Ülkemizde CE Belgesi ile alınamayacak yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye veya malzemelere iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır. 

G Belgesi Mevzuatı Nedir?

G Belgesi veya İşareti ile ilgili hükümleri düzenleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (kısaca G İşareti Yönetmeliği), Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Ayrıca, bu Yönetmeliğin uygulama esaslarını belirleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (kısaca G Uygulama Tebliği) 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ, 4703 sayılı Çerçeve Kanun ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye dayanılarak hazırlanmıştır. 

G Belgesi (İşareti) Hangi Malzemeler İçin Zorunludur? 

Yönetmelikte G Belgesine tabi yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan  ve CE Belgesi ile alınamayacak ürünler olarak tanımlanmaktadır.

Hazır Beton ve inşaat demiri (beton çelik çubukları), bu tanıma giren yüzlerce malzeme içinde en önemlileri olarak ön plana çıkmaktadır.

G Belgesi (İşareti) Neye İstinaden Ürüne İliştirilebilir? 

Ürünün G Belgesi veya İşareti ile beyan edilecek performans değerleri, tabi olduğu ulusal standarda (veya standardın bulunmaması durumunda ise bir ulusal teknik onaya) göre uygunluğu değerlendirilerek teyit edilir.

Ulusal standarda göre yapılacak değerlendirme, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından ilgili ürün bazında görevlendirilen  Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarınca G Uygunluk Belgesi verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

CE ve G Belgesi (İşareti) Yapı Malzemeleri Yönetmeliğince ön görülen 2 temel işlemin yapılması gerekmektedir.

1-Başlangıç Tip Deneyi: Ürünün uygunluk teyit sistemine göre uygun olarak tasarlanıp tasarlanmadığını  kontrol edilmek üzere üretici ya da onaylanmış kuruluşun yaptığı faaliyettir.

2-Fabrika Üretim Kontrol Sistemi: Üreticinin üretim şartlarını ve yerini temel güvenlik şartlarını karşılayacak şekilde dizayn etmesidir.

Bu iki faaliyetin hangisinin üretici hangisinin Bakanlık tarafından yerine getirilecek faaliyetlerden olduğunu belirleyen hususa G Belgesi Uygunluk Teyit Sistemi denir.

Hazır Beton G Uygunluk Belgesi (G İşareti) 

“G İşareti veya Belgesi”, ülkemizde “CE” Belgesine tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır. İlgili yönetmeliğe göre 01.07.2010 tarihinden itibaren hazır betonun piyasaya arzı için G İşareti zorunlu hale getirilmiştir.

Betonda G Uygunluk Belgesi için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Hazır Beton, TS EN 206-1 standardı kapsamında “G Uygunluk Belgesi”ne tabidir. G İşareti Yönetmeliğine göre betonun uygunluk teyit sistemi “1+”dır ve bu tam ürün belgelendirmesini gerektirmektedir. 1+ uygunluk teyit sistemine göre hazır beton üreticisinin ve uygunluk değerlendirme kuruluşu’ nun sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Hazır Beton   Üreticisi

Uygunluk   Değerlendirme Kuruluşu

Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin Oluşturulması

OK

Test Planına Göre Ürün Testlerinin Yapılması

OK

Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Denetimi

OK

Her Beton Sınıfı için Başlangıç Tip Testleri

OK

Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Gözetim Denetimi

OK

Habersiz Ürün Denetimi (Yılda 3 Defa)

OK

Hazır beton üreticisinin TS EN 206-1 standardı kapsamında kuracağı Fabrika Üretim Kontrol Sistemi, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu tarafından ilk sistem denetimine tabi tutulur ve her bir beton sınıfından, başlangıç tip testi için numune alınır.

Eğer tesisin uygunsuzluğu yoksa veya tespit edilen uygunsuzluklar belirtilen sürede giderilmiş ve test sonuçları da uygun ise o hazır beton tesisi için “G Uygunluk Belgesi” düzenlenir. Düzenlenen G Uygunluk Belgesi bir yıl geçerlilik süresine sahiptir ve yılda bir sistem denetiminden geçirilerek geçerlilik süresi uzatılabilir.

Ayrıca G Belgelendirmesinin en önemli hususlarından biri olan habersiz ürün denetimleri, belgelendirme sonrası yıl içinde her bir üretim tesisinde, yılda en az üç defa yapılır. Tesis ve ürün denetimlerinde başarılı olan işletmelerin belge geçerlilik süreleri birer yıl halinde uzatılır.

Bir önceki yazımız olan CE Belgesi başlıklı makalemizde CE Belgesi, CE Belgesi Açılımı ve CE Belgesi Almak hakkında bilgiler verilmektedir.