4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

/Tag:4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Yabancı Personel Çalışma İzni Yasası

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir.yabanci_personel_calisma_izni_yasai

Kapsam

Uzay Terapisi

Kurşun Geçirmez Cam