Ankara Marka Patent Hakkı Alma

/Tag:Ankara Marka Patent Hakkı Alma

Patent Hakkı Alma

Patent Hakkı Alma ; Başvuru sahibi, yararlanmak istediği patent rüçhan hakkını başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder.

Bununla ilgili patent rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermediği takdirde patent rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.patent_ruchan_hakki

Serebral Palsi

Uzay Terapisi

G Belgesi

Kurşun Geçirmez Cam