Endüstriyel Tasarım ve Marka Hakkı

/Tag:Endüstriyel Tasarım ve Marka Hakkı

Patent Hakkı

Patent Hakkı ; Başvuru sahibi, yararlanmak istediği patent rüçhan hakkını başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder. Bununla ilgili patent rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren  (3) üç ay içerisinde vermediği takdirde patent rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.patent_ruchan_hakki