Faydalı Model ve Patent Tescili

/Tag:Faydalı Model ve Patent Tescili

Patent ve Faydalı Model Tescili Arasındaki Farklar

Patent ve Faydalı Model Tescili Arasındaki Farklar dan bahsetmek için ortada bir buluş olması gerekmektedir. İhtiyaçtan doğan buluşlar tamamen yeni olabilmektedir.patent_tescil_sureci

Buluş konusu; yöntem/ metot/çalışma yöntemi tamamı ya da bir bölümü ve/ya yöntemle beraber […]