İsim Patenti ve Faydalı Model Nasıl Alınır

/Tag:İsim Patenti ve Faydalı Model Nasıl Alınır

İsim Patenti Nasıl Alınır ?

İsim Patenti Nasıl Alınır ? Başvuru sahibi, yararlanmak istediği patent rüçhan hakkını başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder.

Bununla ilgili patent rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermediği takdirde patent rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.patent_ruchan_hakki