Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

/Tag:Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Yabancı Personel Cezai Durumlar

T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar için 4817 sayılı yabancıların çalışma izinler hakkında kanunun 21.maddesi gereğince uygulanan İdari Para Cezaları;yabanci_personel_cezai_durumlar

Çalışma izni bulunmayan yabancı personel çalıştıran iş verenlere her bir yabancı personel için; 6.163.00 TL

Yabancı personel çalışma […]

Yabancı Personel Çalışma İzni Yasası

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir.yabanci_personel_calisma_izni_yasai

Kapsam