ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi bir kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alan politika ve amaçları geliştirmesine ve uygulamasına imkân veren bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartları ve önemli çevre boyutları hakkında bilgiyi kapsar.iso_14001_belgesi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi kuruluşun kontrol altında tutabildiği ve etkileyebildiği çevre boyutlarına uygulanır. Çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi için oluşturulan yönetim sistemidir Çevre ile ilgili fırsatların ve risklerin verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluşturur ve sanayi kuruluşlarının çevreye verdikleri zararı da mümkün olan en az seviyeye indirerek, enerji ve ham tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin olarak uluslar arası alanda tanınmış bir standarttır ve kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda bir kılavuz sunmaktadır.

 ISO 14001, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 sistemini kolaylıkla mevcut sistemine entegre edebilir.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Yararları;

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 standardı ile bilinmektedir ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra Uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.
Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması,
Çevresel performansın artırılması,
Market Stratejilerinin güçlenmesi,
Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması,
Firma saygınlık, güvenirlilik ve pazar payının artırılması,
Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,
Acil durumlara (deprem, yangın vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması,
Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve mümkün olduğunca en az hale getirilmesi azaltılması,
Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması,
İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,
ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması,

Bir önceki yazımız olan ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.