ISO 9001 Belgesi İçin Gerekli Şartlar Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların belirtildiği tanımlandığı, belgelendirme denetimine tabi olan; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan standarttır ve verilen belgenin adıdır.iso_9001_belgesi

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemine kurumsallaşmak ve sürekli iyileşmek isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler ihtiyaç duyar. Üretim Sektöründen Hizmet Sektörü’ne kadar tüm sektörlerde uygulanabilir.

Firmaların bünyesindeki satın alma, üretim, kalite kontrol, pazarlama ve satış sonrası destek süreçlerinin iyi planlanmaması kontrol edilmemesi ve olası düzensizliklere karşı önlem alınmaması ürün ve hizmet kalitesinde düşüş, maliyetlerde artış, zaman kaybı, yanlış kurum imajı, müşteri şikayetleri gibi olumsuzluklar ve kayıplara sebep olmaktadır.

ISO 9001:2008 Belgesi İçin Gerekli Şartlar;

Uluslararası geçerliliğe sahip iso 9001 belgesi ile piyasa koşullarında rekabet şansının artması,

Pazar Payının Genişlemesi,

Uluslararası ticari avantajlardan yararlanma,

Ürün-Hizmet sunumunda tutarlı bir yapı sergileme,

Müşteri beklentileri doğrultusunda ürün-hizmet sunumu,

Yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma,

Verimliliğin ve karlılığın artması,

Müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesi,

Müşterilerle aynı dilin konuşulması,

Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak,

İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak,

Genel performansın sürekli iyileşmesi,

Hatalardan ve kalitesiz işten kaynaklanan maliyetlerin azalması,

Firma içi iletişimin gelişmesi,

Çalışanların katılıma teşvik edilmesi

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların belirtildiği tanımlandığı, belgelendirme denetimine tabi olan; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan standarttır ve verilen belgenin adıdır.

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemine kurumsallaşmak ve sürekli iyileşmek isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler ihtiyaç duyar. Üretim Sektöründen Hizmet Sektörü ’ne kadar tüm sektörlerde uygulanabilir. Firmaların bünyesindeki satın alma, üretim, kalite kontrol, pazarlama ve satış sonrası destek süreçlerinin iyi planlanmaması kontrol edilmemesi ve olası düzensizliklere karşı önlem alınmaması ürün ve hizmet kalitesinde düşüş, maliyetlerde artış, zaman kaybı, yanlış kurum imajı, müşteri şikayetleri gibi olumsuzluklar ve kayıplara sebep olmaktadır.