Duyurular

/Duyurular

Türk Patent Enstitüsü Designview Endüstriyel Tasarım Tescil Araştırma Veritabanına Entegre Oldu

Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa İç Pazar Uyum Ofisi (OHIM) işbirliğiyle yapılan çalışmalar sonucu, 16 Mart 2015 tarihinden itibaren endüstriyel tasarım tescil verilerine Designview araştırma veritabanından erişilebiliyor. designview

Türk Patent Enstitüsü ile birlikte Designview’e katılım sağlayan Ofis sayısı 28’e yükseldi. Türk Patent Enstitüsü tarafından sağlanan […]

WIPT World Patents Trademarks Hakkında Uluslararası Marka Patent Tescil Sahibi Müşterilerimizin Dikkatine !!!

WIPT World Patents Trademarks

WIPO ismine benzer isimler kullanılarak Uluslararası Marka başvurusu bulunan firmalarımıza benzer yazılar gönderilmekte ve ücret talepleri olmaktadır.wipt-world-patents-trademaks-hakkinda

Uluslararası başvuru işlemlerinde ödemeler başvuru aşamasında ödendiğinden daha sonra bu tür yüksek ücret ödemeleri söz konusu değildir.

Bununla ilgili gönderilen […]

Türk Patent Enstitüsü e-Devlet Kapısına Entegre Oldu

Kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan hızlı ve güvenli erişim olanağı sağlama hedefi doğrultusunda oluşturulan “türkiye.gov.tr” e-Devlet Kapısına Türk Patent Enstitüsü de entegre oldu.

Türk Patent Enstitüsü web sayfası üzerinden sunulmakta olan Türk Patent Enstitüsü Çevrimiçi Evrak Sistemi(ÇES)’ne artık e-Devlet sistemi üzerinden de erişilebiliyor. tpe-turkiye-gov-tr

1-Ocak 2015 Tarihinden İtibaren TPE Banka Hesaplarına EFT Kabul Edilmeyecek

Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen hizmetlerle ilgili işlem ücretlerine ilişkin ödemeler, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren sadece T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası nezdinde bulunan Enstitü ilgili hesaplarına, havale/kredi kartı yoluyla kabul edilecektir. Hesaplar EFT işlemine kapatılacaktır.banka-eft

Başvuru sahiplerinin ve […]

TPE ve İTO Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türk Patent Enstitüsü ve İstanbul Ticaret Odası arasında düzenlenen İşbirliği Protokolü, TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN ile İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun TOPÇU tarafından imzalandı.

Türk Patent Enstitüsü ve İTO arasındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle, İTO üyelerinin rekabet gücünü, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmayı amaçlayan Protokol kapsamında, İTO üyelerine sınaî mülkiyet […]

TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2006/4 Sayılı Tebliğin Değiştirilmesine İlişkin Basın Açıklaması

27 Ağustos 2014 – Değişen küresel rekabet koşullarına ve ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına uygun olarak yenilenen 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ değiştirildi. Yeni Tebliğ, 27/08/2014 tarihli 29101 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

29 Haziran Dünya Endüstriyel Tasarım Günü Kutlanmaya Başladı

İlk olarak 29 Haziran 2007 yılında Uluslararası Endüstriyel Tasarım Kuruluşları Konseyi (ICSID)’in kuruluşunun 50.yılında kutlanmaya başlanan Dünya Endüstriyel Tasarım Günü temel olarak tasarım mesleğinin farkındalığını artırmayı, tasarımcıların ve akademisyenlerin tüm dünya çapında ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel kaliteyi artırmadaki önemli katkılarının altını çizmeyi hedefliyor.

Buluşların Ticarileştirilmesi için Patente Vergi Teşviği Veriliyor…

Patentli buluşların ticarileştirilmesi ve üretimi için önemli vergi teşvikleri getiren düzenleme, 19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

6518 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeye göre patent hakkının kiralanması (lisanslanması), devri veya satışı sonucunda elde edilen kazançlar ile patentli buluşun üretime tabi tutularak pazarlanması sonucunda elde edilen kazançların %50’si […]

Serebral Palsi

Uzay Terapisi

G Belgesi

Kurşun Geçirmez Cam