Marka M115 Belge Talep Formu

 
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
M101 blank Marka Tescil Başvurusu (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
M102 blank Marka Tescil Yenileme Talep Formu 11.02.2016
M103 blank Yayına İtiraz Formu 11.02.2016
M104 blank Karara İtiraz Formu 11.02.2016
M105 blank Sahip Bilgileri Değişikliği Talep Formu 11.02.2016
M106 blank Mülkiyet Değişikliği Talep Formu 11.02.2016
M107 blank Kısmi Devir Talep Formu 11.02.2016
M108 blank Marka Hakkından Kısmen Vazgeçme/Başvurudan Eşya Çıkarma-Sınırlandırma 11.02.2016
M109 blank Teminat/Rehin Koyma/Kaldırma Talep Formu 11.02.2016
M110 blank Lisans Verme Talep Formu 11.02.2016
M111 blank Lisans İptal Talep Formu 11.02.2016
M112 blank Lisans Yenileme Talep Formu 11.02.2016
M113 blank Lisans Sahibi Bilgileri Değişikliği Talep Formu 11.02.2016
M114 blank Vekil Atama Talep Formu 11.02.2016
M115 blank Tescil Belgesi Düzenleme Talep Formu 11.02.2016
M116 blank İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu 11.02.2016
M117 blank Yayına İtirazın Yeniden İncelenmesi Talep Formu 11.02.2016
M118 blank Rüçhan Talep Formu 11.02.2016
M119 blank Vekil Azletme Talep Formu 11.02.2016
M120 blank Noksan Tamamlama Formu 11.02.2016
M121 blank Marka Hakkından vazgeçme-iptal/ Başvurunun Geri Çekilmesi Talep Formu 11.02.2016
M122 blank Ücret İadesi Talep Formu 11.02.2016
M123 blank Başvuru Noksanı Tamamlama Formu 11.02.2016
M124 blank Önyazı Talep Formu 11.02.2016
M125 blank Hata Düzeltme Talep Formu 11.02.2016
M126 blank Bilgi Talebi Formu 11.02.2016
M127 blank Yayına İtiraza Ek Bilgi Belge Sunma Formu 11.02.2016
M128 blank Diğer Belge Talepleri Formu 11.02.2016
M129 blank Üçüncü Kişi Görüşü Sunma Formu 11.02.2016
M130 blank Yayına İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 11.02.2016
M131 blank Karara İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 11.02.2016
M132 blank Mahkeme Kararı Bildirimi Formu 11.02.2016
M181 blank Madrid Protokolü Kapsamında Uluslar Arası Marka Tescil Başvuru Formu 11.02.2016
M182 blank Madrid Protokolü Talep Bildirme-Uygunsuzluk Cevabı İletme Formu 11.02.2016
M183 blank Uluslararası Marka Tescil Başvurusunun Ulusal Başvuruya Dönüştürülmesi Talep Formu 11.02.2016

Marka Mevzuatı

Kısa Adı

Açıklaması

Marka KHK 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname blank
Marka Yönetmelik Değişikliği 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik blank
Marka Yönetmelik 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği blank
Marka Kanun 5833 Nolu 28.01.2009 Tarihli Markalarin Korunmasi Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun blank
Tebliğ Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ blank
Kanun Taslağı Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı blank
Marka Marka Kanunu Anlaşması blank
Madrid Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik blank
Madrid Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler blank
Olur Özeti Koruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı olur Özeti blank
İlgili Esaslar Markaların Tanınmışlık Düzeyleri İle İlgili Esaslar Ve Uygulaması blank
Marka İnceleme Kılavuzu TR blank ENG blank
Tebliğ (İngilizce) Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğin İngilizce Metni ENG blank
Tebliğ Marka tescil başvurularına ait mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin tebliğde 01.01.2014 tarihi itibariyle yapılan değişiklikler blank