Marka M115 Belge Talep Formu

 
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
M101 Marka Tescil Başvurusu (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
M102 Marka Tescil Yenileme Talep Formu 11.02.2016
M103 Yayına İtiraz Formu 11.02.2016
M104 Karara İtiraz Formu 11.02.2016
M105 Sahip Bilgileri Değişikliği Talep Formu 11.02.2016
M106 Mülkiyet Değişikliği Talep Formu 11.02.2016
M107 Kısmi Devir Talep Formu 11.02.2016
M108 Marka Hakkından Kısmen Vazgeçme/Başvurudan Eşya Çıkarma-Sınırlandırma 11.02.2016
M109 Teminat/Rehin Koyma/Kaldırma Talep Formu 11.02.2016
M110 Lisans Verme Talep Formu 11.02.2016
M111 Lisans İptal Talep Formu 11.02.2016
M112 Lisans Yenileme Talep Formu 11.02.2016
M113 Lisans Sahibi Bilgileri Değişikliği Talep Formu 11.02.2016
M114 Vekil Atama Talep Formu 11.02.2016
M115 Tescil Belgesi Düzenleme Talep Formu 11.02.2016
M116 İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu 11.02.2016
M117 Yayına İtirazın Yeniden İncelenmesi Talep Formu 11.02.2016
M118 Rüçhan Talep Formu 11.02.2016
M119 Vekil Azletme Talep Formu 11.02.2016
M120 Noksan Tamamlama Formu 11.02.2016
M121 Marka Hakkından vazgeçme-iptal/ Başvurunun Geri Çekilmesi Talep Formu 11.02.2016
M122 Ücret İadesi Talep Formu 11.02.2016
M123 Başvuru Noksanı Tamamlama Formu 11.02.2016
M124 Önyazı Talep Formu 11.02.2016
M125 Hata Düzeltme Talep Formu 11.02.2016
M126 Bilgi Talebi Formu 11.02.2016
M127 Yayına İtiraza Ek Bilgi Belge Sunma Formu 11.02.2016
M128 Diğer Belge Talepleri Formu 11.02.2016
M129 Üçüncü Kişi Görüşü Sunma Formu 11.02.2016
M130 Yayına İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 11.02.2016
M131 Karara İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 11.02.2016
M132 Mahkeme Kararı Bildirimi Formu 11.02.2016
M181 Madrid Protokolü Kapsamında Uluslar Arası Marka Tescil Başvuru Formu 11.02.2016
M182 Madrid Protokolü Talep Bildirme-Uygunsuzluk Cevabı İletme Formu 11.02.2016
M183 Uluslararası Marka Tescil Başvurusunun Ulusal Başvuruya Dönüştürülmesi Talep Formu 11.02.2016

Marka Mevzuatı

Kısa Adı

Açıklaması

Marka KHK 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Marka Yönetmelik Değişikliği 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Marka Yönetmelik 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği
Marka Kanun 5833 Nolu 28.01.2009 Tarihli Markalarin Korunmasi Hakkinda Kanun Hükmünde Kararnamede Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun
Tebliğ Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
Kanun Taslağı Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı
Marka Marka Kanunu Anlaşması
Madrid Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Madrid Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler
Olur Özeti Koruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı olur Özeti
İlgili Esaslar Markaların Tanınmışlık Düzeyleri İle İlgili Esaslar Ve Uygulaması
Marka İnceleme Kılavuzu TR ENG
Tebliğ (İngilizce) Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğin İngilizce Metni ENG
Tebliğ Marka tescil başvurularına ait mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin tebliğde 01.01.2014 tarihi itibariyle yapılan değişiklikler