Marka İzleme ve Takip Sistemi marka tescil koruması başvuru tarihi itibariyle başvuru sahibinin haklarını korumaya başlamaktadır. Yaklaşık 6-8 ay süren marka tescil süreci içerisinde ve marka tescil belgesi edinilmesini takip eden 10 yıllık koruma süreçlerinde markanın koruma haklarının tam olarak sağlanması ve herhangi bir hak kaybına uğranmaması için en önemli işlem markanın aylık periyotlarla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ayda 2 kez yayınlanan Markalar Bültenleri’nde ilan edilen marka başvuruları dâhilinde takip edilerek marka izleme işleminin gerçekleştirilmesidir.marka_izleme_ve_takip_sistemi

Bu şekilde ilan edilen marka başvuruları ile benzerlik taramasına dâhil edilecek öncelikli marka başvurusu ve veya tescilli marka bir benzeri ya da benzerlerinin tespit edilmesi durumunda ilan süresi içerisinde tanınan 2 aylık itiraz süreci içinde öncelik haklarına dayalı olarak savunulacak ve korunacaktır.

Aksi takdirde, aynı ya da ilişkili sektörlerde karışıklığa sebep olabilecek, tüketicinin aralarında organik bağ olduğunu düşünmesine sebep olacak marka başvurularının yasal süreç ve koruma hakkı kullanılmamasından dolayı tescillenmesinin önüne geçilemeyecektir.

Bu durumda öncelik hakkı bulunan markanın piyasadaki rekabet gücü düşecek ve maddi ve manevi kayıplarla karşılaşılabilecektir.

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde daha kısa zamanda ve daha maliyetle çözüme ulaştırılacak durumlar mahkemeye taşınmak zorunda kalacak ve uzun süreli dava prosedürleri uygulanacaktır.

Bu nedenle marka izleme ve takip işlemi çok önemlidir. Etkin ve doğru zamanlı olarak yapılacak marka izleme işlemi firmaların da iş yükü azaltmak ve herhangi bir hak kaybı doğmasına müsaade etmemesi açısında işin uzmanı vekil/vekil firma ve bu vekil/vekil firmaya ait özel programla yapılmalıdır.

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Marka izleme sistemi ile tespit edilen marka tescil başvuru kaydı olan markaların kullanımlarının durdurulması için hukuk departmanımız tarafından taklitçi firma/kişiye gönderilecek ihtar ve ikaz mektupları da etkili olmaktadır.

İhtara uymayan firmalar için yasal haklar öncelikle Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ve daha sonra gerekli olması halinde mahkemede korunmaktadır.

Ulusal alanda başvurusu olan ya da tescillenmiş marka için yapılan marka izleme işlemi uluslararası boyutta da hizmet olarak sunulmaktadır.

Marka izleme ve takip sistemi dünya genelinde birçok ülkede yayınlanan marka başvuruları dâhilinde yapılacak benzerlik taraması işlemi ile uluslararası marka tescili, yurt dışı marka tescili talep edilmiş ülkelerde benzer markaları tespit etmeniz ve gerektiğinde gerekli müdahalelerde bulunmanız açısından önem taşımaktadır.

Markanızın yurt dışında, uluslararası alanda farklı firmalar/kişiler tarafından kullanılıp kullanılmadığının tespiti, gerek ihracatınızı, gerekse ilgili ülkelerde yaptığınız ve yapacağınız marka tescil işlemlerini etkilemektedir.

Periyodik olarak yapılacak marka izleme ve takip sistemimizle bu tür marka kayıtları tespit edilmekte ve bu da sizlere gerekli ikaz ve ihtarlarla yasal haklarınızı savunmak için ön hazırlık sağlamaktadır.

Aynı zamanda olası işbirlikleri, iş anlaşmaları için de etkin bir sistem olarak kullanılabilecektir.

Ulusal yada uluslararası alanda tespit edilen benzer marka için devir işlemleri, lisans işlemleri, partnerlik, distribütörlük anlaşmaları söz konusu olabilmektedir.

Marka izleme sistemine dâhil olmak marka tescil başvurusu yaptırmanızla birlikte başlayan ve koruma süresi olan 10 yıl ve her 10 yıllık koruma süresi dâhilinde ayda 2 kez olarak gerçekleştirilecek bir hizmettir.

 

Bir önceki yazımız olan Marka Veraset İntikal İşlemleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.