Marka Logo Tescili Ürün ve hizmetlerin ayırt edici özelliklerinin başında yer alan ve tüketicinin algısında en kolay ve hızlı bir şekilde yerleşen marka_logo_tescil_basvurusumarkalar;  isim, rakam, şekil, renk kombinasyonları,  isim, rakam, şekil, renklerin kombinasyonları ile oluşturulmaktadır.

Marka Logo Tescili Kelime, Ad Soyad veya kısaltmaların yanı sıra özel şekil,  renk kombinasyonları, rakamlar, kısaltmalar yani logo ile hazırlanmış marka örnekleri tüketicinin dikkatini çekmek ve tanınmışlığı güçlendirmek amacıyla üretici ya da hizmet sağlayan firmalarca sıklıkla kullanılmaktadır.

Hatta bazı durumlarda sadece şekil ya da logo ile tanınan ve logosu markalaşmış olan işletmeler/firmalarla karşılaşmak mümkündür.

Marka Logo Tescili, aynı isim, kelime, ad soyad, rakam, şekil, renk ve tümümün ya da bir kısmının kombinasyonu olan ibareler gibi özel şekilli özel şekil, renk kombinasyonları, rakamlar, kısaltmaların tescil işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Kelimelerle birlikte ya da tek başına “LOGO” kurum ve kuruluşların, bazı etkinliklerin ve bazı markaların kendilerini sadece bir isimle ifade etmeleri akılda kalıcılık derecesini arttıracaktır.

Logo’nun tasarlanma ve kullanılma amacı da budur. Logo Akılda kalıcı olduğu şekliyle etkin kullanım sağlamaktadır.

Bu da sade ve yalın olmak ön şartıyla, sadece şekil ya da şekil yazı bir arada tasarlanabilmektedir.

Temsil edeceği kurum, işletme, ürün, hizmet faaliyetlerine ve işaret ettiği markanın özelliklerine göre tasarlanan ve renk kombinasyonları uygulanan logonun da marka olma özelliği mevcuttur.

Bu nedenle markayı ön plana çıkaracak, akılda kalmasını kolaylaştıracak “logo” için mutlaka marka logo tescili yapılmalıdır.

Türk Patent ve Marka Kurumu 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde kelime, isim, ad soyad gibi ibarelerle aynı doğrultuda başvuru işlemleri gerçekleştirilen logo için marka logo tescili süreci de aynı işlemektedir.

Marka Logo Tescili ile markasını hali hazırda marka tescili ile koruyan işletmeler/kurumlar tanınmışlıklarını arttırmaya yönelik ve tüketici nezdinde etiket olarak nitelendirilecek logolarını da 3. şahıslara karşı koruma altına almaktadır.

Marka Logo Tescili süresi başvuru tarihi itibariyle 10 yıldır ve her 10 yılda bir yenileme işlemine açıktır.

Marka Logo Tescili başvuru aşamasını takip eden 2-3 aylık inceleme süreci içerisinde aynısı ya da benzeri olmaması halinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanmakta ve Markalar Bülteni’nde ilan edilmektedir. 2 aylık ilan süresi sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda tescil kesinleşmekte ve marka logo tescil belgesi hazırlanmaktadır.

Marka Koruma süresi boyunca, yani başvuru tarihinden itibaren marka logo tescili, devir, lisans, yenileme, unvan değişikliği, nev’i değişikliği, adres değişikliğine konu olabilmektedir.

Marka Logo Tescili için işletmenin özel tasarımlarla karar verdiği ve belirlediği logo, bu logonun kullanılacağı yani işaret ettiği markanın ilgili olduğu ürün ve veya hizmet gruplarının belirlenmesi, başvuru sahibi bilgileri ile belirlenen sınıflara göre hesaplanmış ücretin ödendiğini gösteren dekont gerekmektedir.

Vekil/Vekil Firma destek/danışmanlığı varsa ilgili vekil/vekil firma adına düzenlenmiş vekâletname de eklenmelidir. Bu vekâletname için de noter tasdiki şartı aranmamaktadır.

Marka Logo Tescilinin en önemli özelliği, başvuru aşamasında ilgili olduğu ürün ve hizmet gruplarına dahil sınıflandırmaların belirlenmesi ve başvurunun bu belirlenen sınıflar dahilinde yapılması ve marka logo tescili belgesi üzerinde bu belirlenen sınıflar olmasına karşın, 3. şahıslarca özellikle şekil kısmı aynı ya da karıştırılacak derecede benzer kullanım tespit edilmesi halinde, aynı ya da benzer kullanımın ilgili olduğu ürün ya da hizmet grubu ile çakışma aranmaksızın ihtar ve itiraz talepleri dikkate alınmaktadır.

Hatta bazı durumlarda sadece şekil ya da logo ile tanınan ve logosu markalaşmış olan işletmeler/firmalarla karşılaşmak mümkündür.

 

MARKANIZIN ÜCRETSİZ ARAŞTIRILMASINI İSTİYORSANIZ TIKLAYINIZ…

Bir önceki yazımız olan Marka İsim Hakkı Tescili başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.