marka_basvurusuMarka Tescil Başvurusu için Türkiye’de tek yetkili kurum Ankara’da bulunan Türk Patent Enstitüsü’ dür. Marka başvuru online ve/veya elden teslim olarak Türk Patent Enstitüsü’ ne yapılmaktadır.

Marka başvurusu yapıldıktan sonra Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı tarafından yaklaşık 5 aylık inceleme sürecine dahil olmaktadır.  Marka tescil başvurusu, başvuru tarihinden itibaren normal şartlarda 1 yıl içinde tescillenmektedir.

Marka başvurusu logo örneği;

Marka başvuru logo örneği Türk Patent Enstitüsü tarafından belirlenen standardı 7×7 ya da 5X5 (300 dpi) jpg formatıdır. Şekil, kelime, rakamların tek tek ve/veya bir arada kombinasyonları ile oluşturulan marka başvurusu örneği kullanılmaktadır.

Marka Tescil  Başvuru formu;

Marka başvuru işlemleri Türk Patent Enstitüsü internet sayfasında belirlenen sıra ve yetkilendirilmiş marka vekili aracılığı ile online ya da Türk Patent Enstitüsü internet sayfasında bulunan marka başvuru formu üzerinde doldurularak elden teslim ile yapılmaktadır.

Online ya da elden teslim marka başvurusu formlarında Marka başvurusu sahibine ait bilgiler ( ad – soyad, ticaret ünvanı, adres, Tc Kimlik No, Vergi Dairesi, Vergi Numarası ) Marka başvurusu logo örneği Marka başvurusu mal ve hizmet listesinden belirlenmiş sınıflandırma Marka vekiline ait bilgilerin yer alması zorunludur.