Marka Tescil Belgesi Devri işlemi, başvuru ve/veya tescilli markaların sahibi tarafından 3.şahıslara hak ve yetkilerinin devredilmesi olarak tanımlanmaktadır.marka_devir_islemleri

Marka Tescil Belgesi Devir işlemi marka başvurusu ya da tescilli markanın tüm hak ve yetkileri ile olabildiği gibi, kısmi olarak belirli ürün ve/veya hizmetler için devri ve markanın belirlenmiş hissesinin devri şeklinde de gerçekleşebilmektedir.

Devir alan ve devir eden taraflarca noter kanalıyla hazırlanan ve karşılıklı imza edilen sözleşmenin Türk Patent Enstitüsü’ne dosyalanmasını takiben sicile kaydedilmesi ile tamamlanmaktadır.