Marka Tescil Belgesi Ücreti Marka tescil işlemi için hazırlanması gereken dokümanlarının yanı sıra ilgili yıl TPE tarafından açıklanan ilgili işlem ücretinin ödendiğini gösteren dekontun da marka başvuru dosyasında yer alması gerekmektedir. Aksi takdirde marka tescil ücretlerine ait ödeme dekontunun bulunmadığı dosyalar diğer dokümanları tam olmasına karşın işleme alınmazlar.marka_tescil_ucretleri

Marka tescil belgesi ücreti her yılın Ocak ayında TPE tarafından ilan edilmekte ve Resmi Gazetede yayınlanarak uygulamaya konulmaktadır.

Marka Tescil Belgesi ücretlerinin ana unsurları 2 aşamada gerçekleştirilen marka tescil başvuru ve marka tescil işlemidir.

Marka Tescil Belgesi Başvuru Ücreti, başvurusunun TPE kayıtlarına alınması aşamasında ödenmektedir.

Takip eden inceleme, ilan/itiraz aşamalarında marka başvurusunda başvuru sahibi tarafından talep edilen bir değişiklik yok ise herhangi bir başka ücret ödemesi bulunmamaktadır.

İnceleme ve ilan/itiraz süreçlerini tamamlayan marka tescil başvurusu için ilgili birim tarafından marka tescil ücretinin ödenmesine ilişkin resmi yazı yayınlanmakta ve başvuru sahibine tebliğ edilmektedir.

Resmi yazının ulaşmasını takiben 2 ay içerisinde marka tescil ücretinin ödenmesi gerekmektedir, aksi takdirde marka tescil işlemi tamamlanmaz ve marka tescillenmez.

Marka tescil ücretlerinin 2.ana unsuru olan marka tescil ücreti ödemesi marka tescil başvurusundan sonra normal şartlarda yaklaşık 8-10 ay sonra talep edilmektedir.

Marka tescil başvuru ücreti ve marka tescil ücreti ana unsurları olan marka tescil ücretlerinin diğerleri ise;

-Marka tescil belgesi yenileme ücreti

-Marka tescil belgesi adres değişikliği ücreti

-Marka tescil belgesi unvan değişikliği ücreti

-Marka tescil belgesi nev’i değişikliği ücreti

-Marka tescil belgesi birleşme ücreti

-Marka tescil belgesi devir/kısmi devir ücreti

-Marka tescil belgesi lisans ücreti

-Marka tescil belgesi veraset intikal ücreti

-Marka tescil belgesi rehin ücreti

-Marka tescil belgesi feragat/iptal ücreti

-Marka tescil belgesi yayına itiraz ücreti

-Marka tescil belgesi yayına 2.itiraz ücreti

-Marka tescil belgesi karara itiraz ücreti

-Marka tescil belgesi uluslararası başvuru ücreti

-Marka tescil belgesi uluslararası yenileme ücreti

Şeklinde sıralanmaktadır.

Marka tescil belgesi ücretleri Resmi Gazetede yayınlandığı yıla ait olup, bir sonraki yıl için TPE tarafından yeniden düzenlenmekte ve ilan edilmektedir.

Bir sonraki yıla sarkan marka tescil belgesi başvurusu tescil işlemleri için tescil işlemlerinin tamamlanacağı yıla ait ücretler uygulanmaktadır.