Marka Tescil İtiraz Dilekçesi ;

Marka Tescil İtiraz Dilekçesi marka başvurusunun ya da marka tescilinin öncelik hakkı doğrultusunda Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay yayınlanan Marka Bültenlerinde ilan edilen ve marka vekili tarafından özel marka programı ile tespit edilen marka başvurularına karşı marka itirazları yapılmaktadır.

3 aylık ilan süresi içerisinde 3. şahıslarca yapılacak marka yayına itirazları işlemi TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ Marka itirazları uzmanı tarafından yaklaşık 5 ay incelenmekte ve itiraz yapılan marka başvurusunun reddedilmesi ya da tescil edilmesine karar verilmektedir.marka_itiraz_islemleri

Marka yayına itirazın yeniden incelenmesi ;

İlan edilen marka başvurusuna yapılan itirazın TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ tarafından reddedilmesi durumunda karar tarihi itibariyle 2 ay içerisinde marka yayına itirazın yeniden incelenmesi talep edilmektedir. Bu marka itirazları TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULUNCA değerlendirilmektedir.

Marka karara itirazı ;

Marka başvurusunun TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ tarafından reddedilmesi ya da kısmi kabul edilmesi durumlarında verilen red/kısmi kabul kararlarına karşı da marka başvurusu sahibinin itiraz hakkı doğmaktadır. Bu marka itirazları TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULUNCA değerlendirilmektedir.

Marka İtirazlarının yeniden incelenmesi sonucunda verilen kararların bozulması için Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili Mahkemelere başvurulmaktadır.

Marka itirazlarına görüş verme ;

Marka başvurusuna itiraz edilmesi durumunda, marka başvurusu sahibinin marka itirazının incelenmesi süreci içerisinde görüş verme hakkı bulunmaktadır.