Marka Tescili Kaç Yıl Geçerlidir ? diye sorduğumuzda marka başvurusu yapılmasını takiben başlamaktadır. Başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından incelenmesi, ilan edilmesi, ilan süresi sonundan itiraz olup olmaması, tescil kararının verilmesi ile tescil belgesinin hazırlanması 8-12 ay içerisinde tamamlanmaktadır. marka_izleme_ve_takip_sistemi

Marka koruma işlemi, başvuru tarihi itibariyle 10 yıllık koruma süresi boyunca her ay aynı/benzer marka sorgulaması ile izlenerek yapılmakta ve marka sahibine yazılı bildirimlerde bulunulmaktadır.

Markanın aynı/benzerinin tespit edilerek marka sahibine bildirilmesi ve itiraz süreci koruma işlemini tanımlamaktadır.