T.C Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından uygulanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu doğrultusunda aşağıda belirtilen işaretler Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Sebepler dir.

Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Sebepler Genel Olarak ;Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Sebepler

 Marka tescilinde red için mutlak nedenler kamu düzen ve devamı ile ilişkilidir.

Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Sebepler Dini ve ahlaki kavramlar ile herkes tarafından kullanabilir özellikte olan kelime/ibare/işaretler ve tüketicinin ayrım yapabilmesine imkan vermeyen kelime/ibare ve işaretler marka tesciline konu olmamaktadır. Dini değer ve sembollerin kullanıldığı, kamu düzen ve genel ahlaka uygun olmayan işaretler marka başvurusu olarak tescil edilemez.

Bu tür işaret/kelime ve ibareler için bir kişi/işletme /kurum tarafından tekel hakkı sahibi olması mümkün değildir.

Farkedilebilir Özellik Taşımaması ;

Orijinallik içermeyen ya da ürün ve hizmet faaliyetini direkt olarak belirten, yayım/görüntü ve çoğaltmaya uygun olmayan özellikteki kelime/işaret ve ibareler marka tesciline konu olamaz. Tüketicisi tarafından diğer markalardan ayırt edici özellikte olmayan bir ibare – işaret marka olarak tescil edilemez.

Markanın görsel özelliği olmasına karşın, telaffuz açısından aynı/benzer etkiyi yaratıyorsa ayırt edici özellikten bahsedilemez.

Daha önceden tescilli ve kullanımı mevcut markalar aynı ürün ve hizmet grubunda tescil edilemez.

Sektöre yönelik, ürün ve ya hizmetin cinsi, karakteristik özellikleri, çeşidi-türü, kalite, miktar, değer özellikleri, amacına yönelik tanımlar, coğrafi kaynak belirten işaretler marka olarak tescil edilemez.

Ticari faaliyetlerle herkesin kullanımına açık olan, meslek, sanat veya ticaret grup üyelerini tanımlamak üzere kullanılan işaret ve adların tek başına ve veya ana unsur olarak içeren işaretler marka olarak tescil edilemez.

Ürünün orjinalliğin’ den kaynaklı şekli ile kullanılan tekniğe bağlı olarak oluşumu için zorunlu olan, ürünün orijinal şeklini, değeri için şeklini içeren işaretler marka olarak tescil edilemez.

Coğrafi orijini, kalitesi, üretim bölgesi açısından yanıltıcı nitelikte olan kelime/ibare/işaretler marka olarak tescil edilmez.

Yetkili makamların bilgisi dışında kullanım izni olmayan işaretler marka olarak tescil edilemez.

Halka mal olmuş tarihi, kültürel değerler ile yetkilendirilmiş makamların tescil izin ve onayı vermediği nişanlar, armalar, amblemler bulunan işaretler marka olarak tescil edilemez.

Tanınmış işaretler, kullanım için sahibinin rızası olmayan işaretler marka olarak tescil edilemez.

İlgili kanunla belirlenmiş şekliyle;

-Marka olma özelliği taşımayan işaretler, ayırt edici özelliği bulunmayan işaretler

– Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya
daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,

-) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği,hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar.(1)

-) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,

-) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,

-) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,

-) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar,

-) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar,

-) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,

-) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar
marka olarak tescil edilemez.

 

 

Bir önceki yazımız olan Marka Nedir ? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.