T.C Türk Patent ve Marka Kurumunun 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlendiği şekliyle Marka Tescili İçin Nispi Red Nedenleri aşağıda belirtilmektedir.

Marka Tescilinde Red İçin Nispi Nedenler Ticari faaliyetleri kendinden önceki bir marka ile aynı ya da benzer olan ve bu marka ile aynı ya da benzer olan kelime/ibare/işaretler ve Tescilli ya da tescil talebi öncelikli olan bir marka ile aynı veya benzer, ticari faaliyetleri yanı ya da benzer ve aynı zamanda tüketici nezdinde karıştırılma riski yüksek, ilişkilendirilmesi kolay ibare/kelime/işaretler ile Marka sahibinin izni olmadan yapılan bir marka başvurusu gerçek hak sahibi itirazı üzerine red edilmektedir.

Marka Tescilinde Red İçin Nispi Nedenler

Tescil talebinden önce, aynı ya da benzer görülen marka için hak edinilmiş ise ve Tescile konu olan ibare/kelime/işaret, gerçek hak sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa.

Tescil koruması dâhilin de yer almayan ya da ticari faaliyetlerde kullanılan markanın sahibi tarafından yapılan bir itiraz sonucu, aşağıda belirtilen maddeler doğrultusunda talep edilen tescil işlemi tamamlanmaz;

Tescil talebi yapılan bir işaret, farklı mallar veya hizmetlerde olmak kaydıyla tescilli ya da daha önce tescil başvurusu talebi yapılan bir markanın aynı veya benzeri olsa da tescil hakkı edinebilmektedir.

Ancak tescilli yada daha önce tescil başvurusu talebi yapılan bir markanın tüketicisi tarafından tanınması, bilinirliği, yaygınlığı özelliklerinden dolayı karışıklığa sebep verme riski ve öncelikli hak sahibinin zarar görmesi riski, haksız kazanç elde edilmesi hususları dikkate alınmak suretiyle farklı ürün ve hizmetler için tescil talebi yapılmış olsa da, öncelikli hak sahibi itirazı sonucu tescil işlemi tamamlanmayabilir.

Kendisine ait olmayan bir isim, fotoğraf, telif hakkı ya da sınai mülkiyet hakkı tescil talebi yapılan markanın üzerinde yer alması durumunda, hak sahibinin itirazı üzerine tescil işlemi tamamlanmaz.

Ortak ve veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu, ortak ve veya garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde itiraz üzerine reddedilir.

Tescilli bir markanın yenilenmemesi nedeniyle koruma süresinin bitmesine rağmen, (2) iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil talepleri, tescilli marka sahibinin itiraz üzerine reddedilmektedir.

Bir önceki yazımız olan Marka Tescilinde Red İçin Mutlak Sebepler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.