Marka Veraset İntikal İşlemleri Marka miras yolu ile mirasçılara intikal edebilen bir mülktür.

Marka Veraset İntikal İşlemleri

Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur, bu şekilde marka veraset intikal işlemleri tamamlanmış olmaktadır.

1.) Miras yolu ile intikale konu marka tescil belge numarası ile marka adının yer aldığı talep dilekçesi,

2.) Mirasçılık belgesi ya da atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösterir belge ya da bunların, aslına uygunluğunun ilgili mahkeme veya noter tarafından tasdikli örneği,

3.) Ücretin ödendiğini gösterir belge,

4.) Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletname veya vekilin talep sahibi kişiden önceden alıp Enstitüye vermiş olduğu vekâletnameye atıf.

Türk Patent ve Marka Kurumuna verilen bu evrakları takiben mirasçılar adına marka veraset ve intikal işlemleri tamamlanmış olmaktadır.
Mirasçılar veraset ve intikal işlemleri sicile kaydedildikten sonra marka haklarını kullanabilmektedir.

 

 

Bir önceki yazımız olan Marka Mal ve Emtia Listesi başlıklı makalemizde Emtia Listesi, Emtia Ve Hizmet Listesi ve Eşya Listesi hakkında bilgiler verilmektedir.