Patent Devri Nasıl Yapılır ? Patent devri işlemleri patent başvurusu veya patent tescili başvuru sahibi tarafından başkasına devir edilebilir.Patent Devri Nasıl Yapılır ?

Patent Tescil devri işleminin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için Türk Patent Enstitüsü tarafından istenen evraklar aşağıda belirtilmiştir.

1-) Devreden ve devir alan tarafından karşılıklı noter huzurunda imzalanmış ve imzaları onaylanmış noter tasdikli patent devir sözleşmesi

2-) Patent Tescil Belgesi Aslı veya Belge aslı sunulamıyorsa onaylı Patent Tescili Belgesi

3-) Patent devri ücret dekontu,

4-) Vekil adına düzenlenmiş vekâletname

Patent Tescil Devri işlemi Türk Patent Enstitüsü Patent siciline kayıt edilir ve yine Türk Patent Enstitüsü tarafından Patent Bülteni’nde ilan edilir.

Bir önceki yazımız olan Patent Tescil başlıklı makalemizde Ankara Patent Tescil, Marka Patent Tescil ve Marka Patent Tescil Ankara hakkında bilgiler verilmektedir.