Patent Hakkı Devir Sözleşmesi İşlemleri patent başvurusu veya patent tescili başvuru sahibi tarafından başkasına devir edilebilir.patent_devir_islemleri

Patent Hakkı Devir Sözleşmesi işleminin Patent Siciline kayıt edilebilmesi için Türk Patent Enstitüsü tarafından istenen evraklar aşağıda belirtilmiştir.

Devreden ve devralan tarafından karşılıklı noter huzurunda imzalanmış ve imzaları onaylanmış noter tasdikli patent devir sözleşmesi

Patent belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa onaylı patent belgesi

Patent devir ücret dekontu,

Vekil adına düzenlenmiş vekâletname

Patent Hakkı Devir Sözleşmesi işlemi Türk Patent Enstitüsü Patent siciline kayıt edilir ve yine Türk Patent Enstitüsü tarafından Patent Bülteni’nde ilan edilir.

Bir önceki yazımız olan Patent Tescil başlıklı makalemizde Ankara Patent Tescil, Marka Patent Tescil ve Marka Patent Tescil Ankara hakkında bilgiler verilmektedir.