Yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik şartları taşıyan buluş konuları için düzenlenen patent işlemleri Türk Patent Enstitüsü nezdinde korunmaktadır.

Patent tescil için yapılan başvuruya ait dosya, Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu inceleme işlemi şekli incelemedir, yani dosya içeriği, tarifname, istemler, özet ve varsa teknik çizimlerin yeterliliği, birbirleriyle uyumu ve desteklemesi kriterleri göz önüne alınmaktadır.patent_itiraz_tescil_islemleri

Patent itiraz işlemlerinde uzman tarafından istenilen şekle uygun olan başvuru dosyaları, başvuru sahibinin erken yayın talebi doğrultusunda ilgili aya ait Patent Bülteni’nde ilan edilmektedir.

Şekli eksiklik olmayan ve ilan edilen patent konusu buluşlar için Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilen resmi bildiri doğrultusunda buluşa ait dosyanın araştırma talebinin yapılması gerekmektedir.

Araştırma talebi Türk Patent Enstitüsü nezdinde ya da Türk Patent Enstitüsü verilerinin yeterli olmadığı durumlarda anlaşmalı diğer ülke ofislerine dosyanın gönderilmesi ile başlatılmaktadır.

Araştırma raporu tercih edilen araştırma ofisi ve istenilen araştırma sürecine bağlı olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından başvuru sahibine iletilmektedir. Patent başvuru sahibinden sistem tercihi yapması istenmektedir.

Araştırma raporu ve sistem tercihi ilgili sürelerde takip eden Patent Bülteni’nde ilan edilmektedir. 6 aylık ilan süresi içerisinde 3. şahıslarca araştırma raporuna itiraz dosyalanabilmektedir.

Patent İtiraz ;

– Tarifname dosyasının yeterli olmadığı , açık anlatımı bulunmadığı

– Patent olabilirlik şartlarını yani yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve veya sanayiye uygulanabilirlik şartları taşımadığı

– Kanıtlayıcı bilgi ve dokümanlar doğrultusunda

– Patent konusu bir buluş olup olmadığı

Gerekçeleri ve kanıtları ile yapılabilmektedir.

Patent İtiraz dosyası oluşan patent başvurusu için, Türk Patent Enstitüsü başvuru sahibini bilgilendirmekte ve karşı görüşlerini, savunmasını hazırlaması ve kanıt dokümanlarını sunması için 3 ay süre tanımaktadır.

Bu süre içerisinde başvuru sahibi ;

– Görüş ve savunması ile kanıt belgeleri sunabilir

– İstem/lerde değişiklik yapabilir

– İtirazın dikkate alınmamasını ve patent belgesinin hazırlanmasını talep edebilir.

Bu durumda itiraz sahibi/sahipleri için mahkeme yolu açılmakta ve patent hükümsüzlük davası süreci başlatma hakları doğmaktadır.

Patent İtiraza rağmen patent belgesi talebinde bulunan başvuru sahibi için ilan süresi sonunda incelemesiz patent belgesi düzenlenmektedir.

Başvuru dosyasına yapılan itiraza cevap vermemesi halinde de başvuru sahibinin İncelemeli patent tercih hakkı devam etmektedir.

Bir önceki yazımız olan Patent Tescil başlıklı makalemizde Ankara Patent Tescil, Marka Patent Tescil ve Marka Patent Tescil Ankara hakkında bilgiler verilmektedir.