Patent Marka Tescil Sorgulama “açık olmak” anlamındaki Latince “patere” fiilinden gelmektedir. Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelmektedir.

Patent tescil ‘leri alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurmaktadır. Türkiye’de alınmış bir patent tescili, sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır ve patent tescilli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı vermektedir.

Bu hak devlet tarafından TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ aracılığıyla verilir ve kanunlarla korunmaktadır.patent_tescil

Bir fikriniz/buluşunuz var ve bunu sanayiye uygulanabilir hale getirmek, fikriniz üzerinden iş kurmak, uygulamaya yönelik çalışmak ve üretime geçmek istediğinizde karşılaşacağınız en büyük sorun sizden önce bir başkasının sizin fikrinizi kullanması ve taklit etmesidir. Bu tür bir riskin önüne geçmenin en önemli adımı patent tescili almaktır.

Patent Marka Tescil Sorgulama yaparak fikrinizi, sizin izniniz olmadan uygulamak isteyen 3. şahıslara karşı koruyabilirsiniz.

Patent Tescil Sorgulama Korumasına yönelik mevzuatta ;

“Buluş sahibine buluşunu kullanması, uygulaması ve üretmesi ve 3. şahısların kullanmasını engellemek için devlet tarafından belli bir süre tanınan tekel hakkı” patent tescili olarak tanımlanmaktadır.

Patent Tescil Sorgulama için ortada bir buluş olması gerekmektedir. Buluş nedir sorusunu da kısaca sanayinin her alanında karşılaşılan bir sorunu çözmek üzere geliştirilmiş teknik çözümler olarak tanımlayabiliriz.

İhtiyaçtan doğan buluşlar mevcut yöntem, usul veya ürün için geliştirilmiş daha avantajlı, kullanıcının faydasını üst düzeye çıkartma amacı taşımaktadır. Buluşların çözüm üretim alanına tarım faaliyetleri de dâhildir.

Bir buluşun da patent tescili ‘ne konu olabilmesi için 3 ana özelliği taşıması gerekmektedir.

Yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarını bir arada taşıyan buluşlar patent tesciline dâhil edilmektedir.

Patent Marka Tescil Sorgulama yapmak için, fikrinizi dünya çapında koruma altına almak değildir. Hangi ülkede koruma istiyorsanız o ülkeler için patent tescil başvurusu yapılması gerekmektedir. Patent tescili ülkeseldir.

Patent Tescil ülkemizde;

İncelemeli Patent ve İncelemesiz Patent olmak üzere 2 şekilde edinilmektedir.

Bir önceki yazımız olan Patent Tescil başlıklı makalemizde Ankara Patent Tescil, Marka Patent Tescil ve Marka Patent Tescil Ankara hakkında bilgiler verilmektedir.