Buluş sahibi tarafından teknik bilgilerin hazırlanması ve vekil ile çalışılıyorsa vekile ulaştırılması ile hazırlanan, tarifname, istemler, özet ve varsa teknik çizimleri kapsayan dosyanın Türk Patent Enstitüsü nezdinde kaydedilmesi ile patent başvurusu yapılmış olmaktadır.patent_tescil_ucretleri

Patent tescil ücretlerinden ilki patent başvuru aşamasında ödenmektedir. Bu patent başvuru ücreti olarak adlandırılmaktadır.

Başvuru harç bedeli ile vekil varsa vekillik ücretlerini kapsamaktadır.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından şekli inceleme aşamasına geçen dosya için herhangi bir şekli eksiklik bildirimi olmaması halinde araştırma talebi yapılması aşamasına geçilmektedir ki, bu da patent tescil ücretlerinden bir diğeridir.

Araştırma talebine ait ücret Türk Patent Enstitüsü (TPE) bünyesinde ya da diğer ülke ofislerinde araştırma talebi yapılmasına bağlı olarak belirlenmekte ve patent tescil ücretlerine aynı zamanda çeviri masrafı da dâhil edilebilmektedir.

Araştırma talebine ait ücret TÜBİTAK tarafından geri ödemesiz 3.000 TL lik destek ile karşılanabilmektedir.

Araştırma raporunun ulaşması ile başvuru sahibinin sistem tercihi yapması gerekmektedir.

Araştırma raporu değerlendirmesine göre belirlenen sistem tercihi için;

İncelemesiz Patent tercihi yapılması halinde herhangi bir patent tescil ücreti ödemesi söz konusu değildir.

İncelemeli Patent tercihi yapılması halinde inceleme raporu ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

İnceleme raporu değerlendirmesine ve araştırma raporu ilan süresi içerisinde itiraz olmaması halinde patent belgesi düzenlenmesine ilişkin patent tescil ücreti ödenmektedir.

İncelemesiz sistem tercihinde araştırma raporu ilan süresi içerisinde itiraz olmaması halinde patent belgesi düzenlenmesine ilişkin patent tescil ücreti ödenmektedir.

Patent Başvuru tarihi itibariyle İncelemesiz sistemde 7 yıl, incelemesiz sistemde 20 yıl olan koruma süresi boyunca patent tescil ücretlerinden bir diğeri olan patent yıllık sicil kayıt yenileme ücretinin yılda bir kez patent başvuru tarihine istinaden ödenmesi gerekmektedir.

Patent tescil ücretleri her yıl Ocak ayında Türk Patent Enstitüsü tarafından belirlenmekte ve Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Vekil firma ile çalışılması halinde patent tescil ücretleri resmi harç bedelleri ile danışmanlık hizmet bedelini de kapsamaktadır.

Patent tescil ücretleri için devlet desteklerinden faydalanmak da mümkündür.

Faydalı modeller için patent tescil ücretleri başvuru aşaması ve belge aşaması olmak üzere 2 aşamalıdır. Faydalı modeller de koruma süresi 10 yıl boyunca yılda bir kez başvuru tarihine istinaden yıllık sicil kayıt yenileme ücretine tabidir.

Başvuru ve tescil işlemlerinin yanı sıra patent ve faydalı model dosyalarının;

İTİRAZ

DEVİR

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ

LİSANS

gibi sicilde yapılan işlemlerinde de patent tescil ücretleri Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından belirlenmektedir.

Bir önceki yazımız olan Patent Tescil başlıklı makalemizde Ankara Patent Tescil, Marka Patent Tescil ve Marka Patent Tescil Ankara hakkında bilgiler verilmektedir.