Patent ve Faydalı Model İşlem Formları

 
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
P-01 blank Patent Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
P-02 blank Faydalı Model Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
P-03 blank PCT Ulusal Aşama Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
P-04 blank Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (İstem Teslimi) [Online Başvuru Formu Oluşturma] 26.06.2015
P-05 blank Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (Fasikül Teslimi) [Online Başvuru Formu Oluşturma] 26.06.2015
P-06 blank Avrupa Patenti (EP) Kabul Ofisi Başvuru Formu 11.02.2015
P-07 blank PCT Kabul Ofisi Başvuru Formu 11.02.2015
P-07A blank PCT Kabul Ofisi Şekli Eksiklik Giderme ve Ücret Ödeme Formu 11.02.2015
P-08 blank Türkçe Tarifname Teslim Formu 11.02.2015
P-09 blank Rüçhan Talebi / Rüçhan Belgesi Teslimi Formu 11.02.2015
P-10 blank Şekli Eksiklik Giderme Formu 11.02.2015
P-11 blank Erken Yayın Talep Formu 11.02.2015
P-12 blank Araştırma Talep Formu 11.02.2015
P-12A blank Araştırma Ücreti Teslim Formu 11.02.2015
P-13 blank Hazır Rapor Teslimi Formu 11.02.2015
P-14 blank Araştırma Talep Formu (İhtira Beratı için) 11.02.2015
P-15 blank Araştırma Talep Formu (İlk Raporu Düzenlenemeyen Başvuru için) 11.02.2015
P-16 blank Sistem Tercihi Formu 11.02.2015
P-17 blank İnceleme Talep Formu 11.02.2015
P-17A blank 2. İnceleme Talep Formu 11.02.2015
P-17B blank 3. İnceleme Talep Formu 11.02.2015
P-18 blank İtiraz / Görüş Formu (Patent) 11.02.2015
P-19 blank İtiraz Formu (Faydalı Model) 11.02.2015
P-20 blank İtiraza / Görüşe Karşı Görüş Formu 11.02.2015
P-21 blank Belge Düzenleme Ücreti Formu 11.02.2015
P-22 blank İtiraz Formu (Paten/Faydalı Model İşlemleri için yapılacak itirazlar için) 11.02.2015
P-22A blank İtiraz Formu (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu na Yapılacak olan İtiraz) 11.02.2015
P-23 blank Dönüşüm Formu (İncelemesiz – İncelemeli) 11.02.2015
P-24 blank Değişim Formu (Patent – Faydalı Model) 11.02.2015
P-25 blank Yıllık Ücret Formu 11.02.2015
P-26 blank Mücbir Sebep Formu 11.02.2015
P-27 blank Ücret İade Formu 11.02.2015
P-28 blank Lisans Formu 11.02.2015
P-28A blank Lisans İptal Formu 11.02.2015
P-29 blank Devir Formu 11.02.2015
P-30 blank Birleşme ve Ayni Sermaye Koyma Borcu Formu 11.02.2015
P-31 blank Adres / Unvan/Nevi Değişikliği Formu 11.02.2015
P-32 blank Miras Yoluyla İntikal Formu 11.02.2015
P-33 blank Rehin / Teminat Formu 11.02.2015
P-34 blank Kullanma Formu 11.02.2015
P-34A blank Kullanma Formu 11.02.2015
P-35 blank Kullanmama Formu 11.02.2015
P-36 blank Lisans Verme Teklifi Formu 11.02.2015
P-37 blank Onaylı Suret / Rüçhan Belgesi Talep Formu 11.02.2015
P-38 blank Terk / Geri Çekme Formu 11.02.2015
P-39 blank Vekil Atama / Azletme / Feragat Formu 11.02.2015
P-40 blank Hata Düzeltme Formu 11.02.2015
P-41 blank Bilgi Talebi Formu 11.02.2015
P-42 blank Tarifname Değişikliği Formu 11.02.2015
P-43 blank Dosya İnceleme Talep Formu 11.02.2015
P-44 blank Talepten Vazgeçme Formu 11.02.2015
P-45 blank Eksik Evrak Tamamlama Formu 11.02.2015
P-46 blank Eksik Ücret Tamamlama Formu 11.02.2015
P-47 blank Patent / Faydalı Model Ön Araştırma Talep Formu 11.02.2015
 

Patent Mevzuatı

ULUSAL
Kısa Adı Açıklaması Doküman
Patent KHK 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname blank
Patent Yönetmelik 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği blank

 

ULUSLARARASI
Kısa Adı Açıklaması Doküman
PCT Patent İşbirliği Anlaşması blank
PCT Yönetmelik Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği blank
EPC Avrupa Patent Sözleşmesi blank
EPC Yönetmelik Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik blank
IPC Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması blank

Bir önceki yazımız olan Patent Teşvik başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.