Patent ve Faydalı Model İşlem Formları

 
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
P-01 Patent Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
P-02 Faydalı Model Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
P-03 PCT Ulusal Aşama Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
P-04 Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (İstem Teslimi) [Online Başvuru Formu Oluşturma] 26.06.2015
P-05 Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (Fasikül Teslimi) [Online Başvuru Formu Oluşturma] 26.06.2015
P-06 Avrupa Patenti (EP) Kabul Ofisi Başvuru Formu 11.02.2015
P-07 PCT Kabul Ofisi Başvuru Formu 11.02.2015
P-07A PCT Kabul Ofisi Şekli Eksiklik Giderme ve Ücret Ödeme Formu 11.02.2015
P-08 Türkçe Tarifname Teslim Formu 11.02.2015
P-09 Rüçhan Talebi / Rüçhan Belgesi Teslimi Formu 11.02.2015
P-10 Şekli Eksiklik Giderme Formu 11.02.2015
P-11 Erken Yayın Talep Formu 11.02.2015
P-12 Araştırma Talep Formu 11.02.2015
P-12A Araştırma Ücreti Teslim Formu 11.02.2015
P-13 Hazır Rapor Teslimi Formu 11.02.2015
P-14 Araştırma Talep Formu (İhtira Beratı için) 11.02.2015
P-15 Araştırma Talep Formu (İlk Raporu Düzenlenemeyen Başvuru için) 11.02.2015
P-16 Sistem Tercihi Formu 11.02.2015
P-17 İnceleme Talep Formu 11.02.2015
P-17A 2. İnceleme Talep Formu 11.02.2015
P-17B 3. İnceleme Talep Formu 11.02.2015
P-18 İtiraz / Görüş Formu (Patent) 11.02.2015
P-19 İtiraz Formu (Faydalı Model) 11.02.2015
P-20 İtiraza / Görüşe Karşı Görüş Formu 11.02.2015
P-21 Belge Düzenleme Ücreti Formu 11.02.2015
P-22 İtiraz Formu (Paten/Faydalı Model İşlemleri için yapılacak itirazlar için) 11.02.2015
P-22A İtiraz Formu (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu na Yapılacak olan İtiraz) 11.02.2015
P-23 Dönüşüm Formu (İncelemesiz – İncelemeli) 11.02.2015
P-24 Değişim Formu (Patent – Faydalı Model) 11.02.2015
P-25 Yıllık Ücret Formu 11.02.2015
P-26 Mücbir Sebep Formu 11.02.2015
P-27 Ücret İade Formu 11.02.2015
P-28 Lisans Formu 11.02.2015
P-28A Lisans İptal Formu 11.02.2015
P-29 Devir Formu 11.02.2015
P-30 Birleşme ve Ayni Sermaye Koyma Borcu Formu 11.02.2015
P-31 Adres / Unvan/Nevi Değişikliği Formu 11.02.2015
P-32 Miras Yoluyla İntikal Formu 11.02.2015
P-33 Rehin / Teminat Formu 11.02.2015
P-34 Kullanma Formu 11.02.2015
P-34A Kullanma Formu 11.02.2015
P-35 Kullanmama Formu 11.02.2015
P-36 Lisans Verme Teklifi Formu 11.02.2015
P-37 Onaylı Suret / Rüçhan Belgesi Talep Formu 11.02.2015
P-38 Terk / Geri Çekme Formu 11.02.2015
P-39 Vekil Atama / Azletme / Feragat Formu 11.02.2015
P-40 Hata Düzeltme Formu 11.02.2015
P-41 Bilgi Talebi Formu 11.02.2015
P-42 Tarifname Değişikliği Formu 11.02.2015
P-43 Dosya İnceleme Talep Formu 11.02.2015
P-44 Talepten Vazgeçme Formu 11.02.2015
P-45 Eksik Evrak Tamamlama Formu 11.02.2015
P-46 Eksik Ücret Tamamlama Formu 11.02.2015
P-47 Patent / Faydalı Model Ön Araştırma Talep Formu 11.02.2015
 

Patent Mevzuatı

ULUSAL
Kısa Adı Açıklaması Doküman
Patent KHK 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Patent Yönetmelik 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği

 

ULUSLARARASI
Kısa Adı Açıklaması Doküman
PCT Patent İşbirliği Anlaşması
PCT Yönetmelik Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği
EPC Avrupa Patent Sözleşmesi
EPC Yönetmelik Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik
IPC Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması

Bir önceki yazımız olan Patent Teşvik başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.