Patent ve Telif Hakkı Nedir? Telif hakkı, bir düşünce veya sanat eserini ortaya koyan kişinin, bu eserin üzerindeki haklarının tümüdür. Patent hakkı, bir buluş yapan kişinin, bu buluş üzerindeki hakkı veya yapılan bir buluşu uygulamada kullanacak kişi. kurum ve kuruluşların bunu kullanabilme hakkıdır.

İnsanlığın ortak mirası, bilim, düşünce, sanat ve edebiyat eserlerinden oluşur. İnsanlığın ortak mirasını oluşturan bu eserler, insanın yaratıcı yönünün ortaya çıkardığı ürünlerdir.Patent Telif Hakkı Nedir ?

Bütün insanlık, bu eserlerden ve ürünlerden yararlanma hakkına sahiptir. Ancak bunlardan yararlanırken bu ürün ve eserlerin yaratıcısı olan kişi veya kişilerin hakları gözetilmelidir.

Bu hakların gözetilmesi düşüncesi ve insanlığın ortak mirasının korunması isteği, telif ve patent hakları kavramını ortaya çıkarmıştır.

Telif Hakkı

Telif hakkı, bir düşünce veya sanat eserini ortaya koyan kişinin, bu eserin üzerindeki haklarının tümüdür.

Telif hakkı, edebiyat, müzik, tiyatro, felsefe gibi sanat ve bilim dallarından birine ait bir eseri yayınlama, sahneleme ve satma işlemi sırasında, bu eserin yaratıcısının haklarını korumayı amaçlamaktadır.

Çağımızda, teknolojinin ve kitle iletişim araçlarının gelişmesi bir eserin kopyalanmasını ve yayınlanmasını kolaylaştırmıştır. Bu nedenle telif hakkı uluslararası düzeyde ele alınmıştır. Cumhuriyet döneminde, 1951 yılında çıkarılan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile telif hakları konusunda yenilikler yapılmıştır. 1995 yılında bu kanunda değişiklikler yapılmış ve günümüzdeki hâlini almıştır. Bu kanunda dört önemli ilke yer almaktadır.

Bunlar;

– Eser sahibinin haklarının korunması,

– Kamunun eserden yararlanmasının sağlanması,

– Eser sahibinin haklarıyla ilgili süre,

– Eserle ilgili yasal ve toplumsal yaptırımlardır.

Bu kanun ile bir eser sahibinin hakları, yaşadığı sürece ve ölümünden sonra 75 yıl devam eder. Eser sahibinin ölümünden sonra eserle ilgili hakları yakınlarına miras olarak kalabilir.

Patent Hakkı

Patent hakkı, bir buluş yapan kişinin, bu buluş üzerindeki hakkı veya yapılan bir buluşu uygulamada kullanacak kişi. kurum ve kuruluşların bunu kullanabilme hakkıdır. Patent Tescil hakkı, yeni buluşlar için söz konu*su olan bir haktır. Patent verilen buluşlar, yeni teknolojik olanaklar getiren ve sanayide kullanılabilen buluşlardır. Patenti alınan bir buluşu başka kişi ya da kişiler kullanamazlar. Patenti alınan buluşun kullanılabilmesi için patent sahibinin izni gerekir. Buna lisans denir.

Uluslararası alanda patent hakkı ilk kez 1883 tarihli Paris Sözleşmesi’nde yer almıştır. 1934te Londra’da son kez düzenlenen sözleşmeye göre bir patent bu sözleşmeyi imzalayan tüm ülkeler tarafından kullanılabilir ve yasaları uyarınca korunmaya alınmıştır.

Bir önceki yazımız olan Patent Tescil başlıklı makalemizde Ankara Patent Tescil, Marka Patent Tescil ve Marka Patent Tescil Ankara hakkında bilgiler verilmektedir.