ÇES Rezervasyonlu Başvuru Sistemi

Enstitümüz tarafından daha önce yapılan açıklamalarda da vurgulandığı üzere, 1 Temmuz 2015 tarihinden sonra,

  • Ulusal Marka Başvurusu,
  • Patent, Faydalı Model, PCT Ulusal Aşama, Avrupa Patenti Ulusal Aşama Başvuruları,
  • Ulusal Tasarım Başvurusu

işlemleri sadece elektronik/mobil imza kullanılarak veya ÇES üzerinden TC Kimlik/Vergi Numarası ile giriş yapılmak suretiyle düzenlenen rezervasyonlu başvuru formlarının Enstitüye sunulması yoluyla yapılabilecektir. (Rezervasyonlu sisteme giriş ve bilgi için tıklayınız)ces-rezervasyonlu-basvuru-sistemi-hakkinda1

Bu açıdan, 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Enstitümüz resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan

  • Marka Başvuru Formu (M101),
  • Patent Başvuru Formları (P-01, P-02, P-03, P-04, P-05),
  • Tasarım Başvuru Formu (T101)

yayından kaldırılacak olup, belirtilen tarihten sonra bu formlar doldurulmak suretiyle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Kaynak : Türk Patent Enstitüsü