Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları Artık Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bültende Yayımlanıyor…cografi-isaret-tescili-bulteni

Daha önce Resmi Gazetede, yerel ve ulusal gazetelerde duyurulan Coğrafi İşaret Başvuruları ile 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu gereğince mevzuatımıza dâhil edilen Geleneksel Ürün Adları aynı kanun gereğince Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayımlanacaktır.

Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninin 1. sayısı 15 Mart 2017 tarihinde yayımlandı. İlgili bültene buradan ulaşabilirsiniz.