Gümrüklerde Tescilli Marka Kontrolü Uygulamasına Start Verildi. İhracat Yaptığınız ve Yapmayı Hedeflediğiniz  Ülkelerde Tescilsiz Marka İle Ticari Faaliyette Bulunamazsınız.

Türk Patent Enstitüsü İle Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İmzaladıkları Protokol Gereği İhracat Faaliyetlerinde Marka Bilgisi, Durumu, Yurtiçi Ve Yurt Dışında Marka Tescili Konularında Birlikte Çalışmalar Başlamıştır.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı    :73421605-10.06 

Konu   : Beyannamenin 31 no.lu Alanı 

GENELGE

{2013/2)

Gümrük Yönetmeliği’nin Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatını içeren 14 No.lu ekinde gümrük beyannamesinin ne şekilde doldurulacağına, ilgili kutularda hangi bilgilerin yer alması gerektiğine ilişkin açıklamalar ve beyannamenin 31 no.lu hanesine yazılması gereken bilgiler düzenlenmiştir.gumruklerde-marka-tescili-basliyor

Ülkemiz ihracat profilinin belirlenmesini teminen markalı ihracatın takibi ile lüks otomobil ithalatında vergi kayıp ve kaçaklarının engellenmesi amacıyla BiLGE Sistemi Detaylı beyan modülünde eşya bilgilerini içeren 31 no.lu alana “marka bilgisi” başlığı altında yeni bilgiler eklenmiş olup, aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması gerekmektedir:

1-İhracat İşlemlerinde:

1.1- BİLGE Detaylı Beyan Modülü kalem ekranında 31 no.lu alanda yer alan Marka türü, tescil no, marka adı, kıymeti bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Marka türünün  “tescilli” seçilmesi halinde Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen marka tescil numarası yazılarak  “marka adı” sistem tarafından otomatik olarak getirilecek, diğer durumlarda “marka adı” manuel olarak doldurulacaktır.

1.2- Marka bilgisi alanında beyan edilen eşyanın gümrük kıymeti kalemde beyan edilen toplam gümrük kıymetine eşit olması gerektiğinden, 31 no.lu alanda doldurulacak olan “Kıymeti” bilgisinin Türk Lirası cinsinden beyan edilmesi gerekmektedir.

2-İthalat işlemlerinde:

2.1- 8703 pozisyonu altında yer alan binek otomobillerin “40” ile başlayan rejim kodlarında beyan edilmesi durumunda beyannamenin 31 no.lu alanında yer alan Marka Türü, Tescil No, Marka Adı, Kıymeti, Referans No, Model Yılı, Motor Hacmi, Renk, Silindir Adedi ve Model bilgileri doldurulacak ve “referans no” kutucuğuna “araca ait şasi no” bilgisi girilecektir. Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen marka tescil numarası yazılarak “marka adı” sistem tarafından otomatik olarak getirilecek, diğer durumlarda “marka adı” manuel olarak doldurulacaktır.

2.2- 8703 pozisyonu altında yer alan ve silindir hacmi 1600 cm3 üzerindeki, yeni veya kullanılmış binek otomobillerin “40” ile başlayan rejim kodlarında beyan edilmesi durumunda ise yukarıda belirtilen bilgiler eksiksiz olarak doldurulacak ve her kalemde sadece 1 (bir) araç beyan edilebilecektir. Örneğin : Aynı beyanname kapsamında 5 adet silindir hacmi 1600 cm3 üzerindeki otomobilin 4000 rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde, söz konusu beyannarnede her otomobil ayrı bir kalemde olmak üzere, toplam beş kalem beyan edilmesi gerekmektedir.

2.3- Marka bilgisi alanında beyan edilen eşyanın gümrük kıymeti kalemde beyan edilen toplam gümrük kıymetine eşit olması gerektiğinden, 31 no.lu alanda doldurulacak olan “Kıymeti” bilgisinin Türk Lirası cinsinden beyan edilmesi gerekmektedir.

TESCİLSİZ MARKA İLE İHRACAT YAPMANIZ HALİNDE BAŞINIZA NELER GELEBİLİR, HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ ?

Gümrüklerde ürünleriniz alıkonulabilir , el konulabilir Kullandığınız markanız bir başkası tarafından tescil ettirilebilir Bir başkasına ait Tescili marka kullanmanız durumunda , tescilli markanın yasal sahibi firmanın talebi üzerine ağır hukuki yaptırım ve cezalar sizleri beklemektedir. Ağır maddi manevi tazminat talepleri ile karşı karşıya kalır, ticari faaliyetiniz ve itibarınız büyük zarar görebilir.

Dünyanın büyük ekonomileri içinde yer almak isteyen ülkemiz için bunun ön şartı üretim ve ihracatı arttırmak , özgün ,orijinal markalı ürünlerle pazar yaratmak ve mevcut pazarlarda söz sahibi olmaktır.

Tescilsiz marka kullanarak   ihracat yapmak büyük risktir, firmanızın mevcut ve ileride planladığı faaliyetlerine zarar vereceği gibi,  ülkemizin de ulaşmak istediği büyük ekonomi gücüne ve söz sahipliğine ket oluşturacaktır.

Firmanızın olumsuz etkilerden uzak kalması, istenilen ve hedeflenen ihracat faaliyetini arttırmasında; anahtar ;  özgün üretim, özgün ürünler, özgün Marka ile  Marka Tescilidir.

Tüketici algısında Güven ve Kaliteyi simgeleyen ve tercih yapmasını sağlayan markanızın korunması ve bu koruma haklarından firmanızın yararlanması hem ülkemizde hem de dünyanın diğer ülkelerinde çok önemlidir.
Ülkemizde ve İhracat yaptığınız ve yapmayı planladığınız ülkelerde markanızın tescil koruması altına alınması , marka ön araştırmaları ve tescil şartları için VAKİT ve NAKİT KAYBETMEDEN irtibata geçiniz.