Patent ve Faydalı Model Belgelerine İlişkin Duyuru

551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 60 ıncı maddesi gereğince incelemesiz patent, 62 inci maddesi gereğince incelemeli patent ve 162 inci maddesi gereğince faydalı model belge kararı verilmektedir.patent-ve-faydali-model-belgelerine-iliskin-duyuru

Belge düzenleme ücretinin ödenmesinin ardından, patent / faydalı model belgesinin verildiğine ilişkin ilanı takiben ilgili belge düzenlenerek hak sahiplerine gönderilmektedir.

Bu kapsamda, Enstitümüzce hazırlanan patent ve faydalı model belgeleri, tamamen elektronik ortamda düzenlendiğinden, 21 Nisan 2015 tarihinden itibaren A4 boyutlarında 80 g birinci hamur kâğıda basılarak, tarifname takımı (tarifname, istemler, resimler) eklenmeden hak sahiplerine iletilecektir.