Eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlayan ve isteğe bağlı olarak yapılan bir işlemdir. Bu işlem beyana dayalı bir işlem olup hak kurucu niteliğe sahip değildir. Fikirler soyut halleriyle kayıt- tescil edilememekle birlikte ancak somutlaştırılıp şekillendirilmeleri (eser haline getirilmeleri) halinde kayıt – tescil edilmeleri mümkündür.

İsteğe bağlı kayıt- tescil başvurusu sonucunda, başvuru sahibine yapılan işleme ilişkin olarak esere, eser sahibine ait bilgileri içeren bir belge tanzim edilerek verilir.

İsteğe bağlı kayıt- tescili yapılan eserin dava konusu olması halinde mahkeme tarafından talep edilmesi halinde kayıt- tescil belgesinin bir örneği ve başvurusu sırasında sunulan belgeler Genel Müdürlüğümüzce mahkemeye sunulur.

Noter tarafından düzenlenen ya da onaylanan hak sahipliği belgeleri

Kişinin söz konusu eseri kendisinin meydana getirdiğini ve bu eser üzerindeki tüm hakların kendisine ait olduğunu içeren beyanının noter tarafından düzenlenmesi ya da onaylanması mümkündür.

İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil İşlemi Nedir ?

Eserler üzerinden gerçekleştirilmekte olan İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi, eserin kimin tarafından meydana getirildiğini belirlemeye kolaylık sağlamak amacıyla yaptırılması zorunlu olmayan, yaptırılmadığında hak kaybına neden olmayan ve kişiye herhangi bir hak vermeyen beyana dayalı bir işlemdir.

Eser üzerindeki tüm haklar, onu meydana getiren kişiye aittir ve herhangi bir kurum aracılığıyla alınmaz. 

İşlem, kesinlikle fikirler üzerinden gerçekleştirilmez ve fikirler korunmaz.

Beyana dayalı olarak gerçekleştirilen İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi sonucunda verilen belge, eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin kim olduğunun ispat edilmesinde kolaylık sağlar. Hak veren bir belge değildir 

İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil İşleminin Yasal Dayanağı Nedir ? 

İşlem, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 13 üncü maddesi ve Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir.

İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil Başvurusunu Kimler Yapabilir ?

Eseri meydana getiren kişi ya da kişiler tespit edilmeye çalışıldığından, bu kişiler ya da mirasçıları, kendileri ya da vekilleri aracılığıyla başvuru yapabilirler.

İsteğe bağlı kayıt-tescil başvuruları, başvuru için yönlendirileceğiniz sistemde yer alan ibraz edilmesi gereken evraka ilişkin verilen bilgi notları doğrultusunda hazırlayacağınız evrakla birlikte, ŞAHSEN ya da POSTA YOLUYLA yapılabilmektedir. 

İsteğe Bağlı Kayıt- Tescil Başvuruları Nasıl Yapılır ? 

Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında bulunan “Online İşlemler – Kayıt-Tescil Başvuruları – İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil Başvuruları” bölümünden bilgi edinip yönlendirmenin yapıldığı otomasyon sistemi üzerinden online olarak başvuru gerçekleştirilmesi ve sonrasında başvuru evrakının ibrazı gerekmektedir.  

İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil Başvurusu Nereye Yapılır ? 

İsteğe bağlı kayıt- tescil başvurusu Telif Hakları Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR : 

1. Dekont açıklama bölümüne eser adı ve eser sahibi adı yazdırılmayan dekontlar

Kesinlikle işleme alınmamaktadır.

2. Başvuru için banka şubesinden alınan 1 adet dekont gönderilmelidir. EFT çıktısı, havale çıktısı, v.b. kabul edilmemektedir.

Eser adı ve eser sahibi adı yazdırılmamış dekontlar için ücret iadesi talebinde bulunulabilir. Ücret iadesi talebi olması durumunda, taleple birlikte ücretin iade edileceği uluslararası bankacılık hesap numarasını (IBAN) içeren ve ekinde banka dekontu aslı yer alan bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü) başvuru yapılır.

Bir önceki yazımız olan Marka Vekili Nedir ? başlıklı makalemizde Marka Patent Vekili Nedir ?, Marka Tescil Vekili Nedir ve Marka ve Patent Vekili Ne İş Yapar hakkında bilgiler verilmektedir.