Telif Hakkı Ne Demektir ? Telif hakkı, “orijinal ya da özgün diyebileceğimiz bir fikrin veya eserin (düşünce ürününün) yasalarla sahiplenilmesini ve korunmasını sağlayan hak” demektir. Telif Hakkı ile ortaya konan eserler, ancak sahibinin izin ve yetkisiyle başkaları tarafından kullanılabilir ve yayılabilir.Telif Hakkı Ne Demektir ?

Telif Hakkı sembolü “©” şeklindedir ve bu sembolün bir eser üzerinde mevcut olması, o eserin telif hakkı tescili ile sahiplenildiğini ve korunduğunu gösterir. Sembol, İngilizce olarak “copyright” sözcüğünden esinlenerek ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde telif hakları tescilinden sorumlu tek yetkili kurum, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ dür.

Telif Hakkı “copyright” Kanunu:

Yasal literatürde ‘5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu olarak bilinir. Tahmin edilebileceği gibi bu kanunun amacı, “Fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.”
(Madde 1 – (Değişik: 21/2/2001 -4630/1 md.)