Zorunlu Kayıt- Tescil Nedir ?

Sinema ve müzik eserlerinde filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları tarafından,

-Hak ihdas etmek amacı taşımaksızın,

-Sahip oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması,

-Mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla,

Sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tesciline yönelik zorunlu bir işlemdir.

Zorunlu Kayıt- Tescil Uygulamasının Yasal Dayanağı Nedir ?

-5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 13 üncü maddesi

-Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik

Hangi Eser Türleri Zorunlu- Kayıt- Tescil İşlemine Tabidir ?

-Müzik eseri içeren yerli ve ithal yapımlar

-Sinema eseri içeren yerli ve ithal yapımlar

-Yerli ve ithal bilgisayar oyunları

Zorunlu Kayıt –Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Başvuruda bulunmak isteyenler kayıt tescil başvuru formları ve sunulması gereken diğer belgeleri içeren başvuru dosyasını incelenmek üzere ilgili meslek birliklerine (müzik eseri içeren yapımlar için MÜ-YAP,MESAM,MSG) iletirler. Başvuru sahipleri ilgili meslek birliklerinin incelemesinden geçirilmiş başvuru dosyası ile birlikte İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne başvururlar.

Zorunlu Kayıt –Tescil Başvurusu Nereye Yapılır ?

Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğüne (Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:72 34112 Eminönü /İSTANBUL) başvuru yapılmaktadır.

Zorunlu Kayıt –Tescil Başvurusunda Sunulması Gereken Belgeler Nelerdir?

Başvuru formlarına ve kayıt- tescil belgelerine ulaşmak için tıklayınız. (Bilgisayar oyunları için sinema eseri içeren yapımlara ilişkin başvuru formu ve kayıt- tescil belgesi kullanılır)

Yerli eserler (sinema, müzik ve bilgisayar oyunları) için sunulması gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.

YERLİ ESERLERİN KAYIT TESCİL BAŞVURUSUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
1 Başvuru formu ve ekleri (müzik eserleri için ilgili meslek   birliğinden geçirilmiş)
2 Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
3 Vergi numarası beyanı
4 Yapımcı kodu beyanı
5 Taahhütnameler
6 Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/ lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/ mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge
7 Kayıt tescili gerçekleştirilen yapımın dijital ortama kayıt   edilmiş(dvd,vcd, audıo cd gibi) bir adet kopyası
8 Sinema eserleri için değerlendirme ve sınıflandırma sonucunu   gösterir belge
9 Sinema eserleri için senaryo metni,diyalog metni ve varsa özgün   müzik notaları ile güftesi
10 Sinema eserleri için varsa afiş
11 Müzik eserleri içeren yapımlar için varsa müzik notaları ve   güftesi
12 Müzik eserleri için eserin tespit edildiği materyalin varsa   kartonet ve diğer tanıtıcı materyallerinden birer örnek
13 Banka dekontu

İthal Eserler (sinema, müzik ve bilgisayar oyunları) için, sunulması gereken belgelere aşağıda yer almaktadır.

İTHAL   ESERLERİN KAYIT- TESCİL BAŞVURUSUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1 Başvuru formu ve ekleri (müzik eserleri için ilgili meslek   birliğinden geçirilmiş)
2 Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı
3 Vergi numarası beyanı
4 Taahhütnameler
5 Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin   sözleşme/lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/mali   hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge
6 Gümrük giriş beyannamesi, gümrük tasdikli fatura ve gümrük vezne   alındısı
7 Kayıt tescili gerçekleştirilen yapımın dijital ortama kayıt   edilmiş(dvd,vcd, audıo cd gibi) bir adet kopyası
8 Sinema eserleri için değerlendirme ve sınıflandırma sonucunu   gösterir belge
9 Banka dekontu

NOT: Başvurularda ibraz edilen belgelerde, vekaletname ve bazı hallerdeimza sirküleri sayılmamış olmakla birlikte, genel hukuk hükümleri gereğince, söz konusu işlemlerin gerçek kişi veya tüzel kişi adına, bu kişilerce yetkilendirecek kişiler tarafından gerçekleştirilecek olması halinde, bu belgelerin ibrazı zorunludur.

Hak sahibi mirasçıların katılımını gerektiren başvurularda tabloda belirtilen belgelere ek olarakveraset ilamının ibrazı zorunludur.

Bir önceki yazımız olan Marka Vekili Nedir ? başlıklı makalemizde Marka Patent Vekili Nedir ?, Marka Tescil Vekili Nedir ve Marka ve Patent Vekili Ne İş Yapar hakkında bilgiler verilmektedir.