Bağımsız Çalışma İzni: Yabancıların Türkiye’ de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmeleri, yaptıkları görevin ülkenin ekonomik kalkınma açısından katma değeri bulunması ve istihdamın faydalı görülmesi halinde düzenlenebilir. Bu tip değerlendirmeler ilgili tüm mercilerden görüş alınarak yapılır.yabanci_personel_calisma_izni_turleri

İstisnai Çalışma İzni: Türkiye’ nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri bu bölümün müteakip maddelerinde belirtilen yabancılara, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

Süresiz Çalışma İzni: Türkiye’ nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi ön görülmedikçe Türkiye’de en az 8 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam 6 yıllık kanuni çalışması olan yabancılar ve iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın verilebilir.

Süreli Çalışma İzni: İlgili yasanın 5. maddesine göre; çalışma izinleri “Yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir”. İlk başvuruda alınan 1 yıllık çalışma izni, süre uzatımı talepleri ile 3 yıla kadar uzatılabilir. Bu durumda, yabancı personelin çalışacağı şirketin, şirket adresinin ve şirketteki iş tanımıyla aynı olması şarttır.

Hizmetli Yabancı Personel Çalışma İzni: Yabancılar yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi formu ile çalışma izin ve vize başvurusu yapacaktır. Yabancının temsilciliğimize başvuru tarihini takip eden 10 iş günü içerisinde Türkiye’deki işverenin, elektronik başvuruyu yapması ve bu Yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeleri yine aynı on işgünü içerisinde Bakanlığımıza ulaştırması zorunludur.

Bir önceki yazımız olan Yabancı Personel Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler başlıklı makalemizde Çalışma Bakanlığı Yabancılar Çalışma İzni Evrakları, Çalışma İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler hakkında bilgiler verilmektedir.