Yabancılara Mahsus Tanzim Edilen İkamet Tezkereleri yabancılar için ikamet tezkeresi için istenen belgeler ve kabul şartları, kişinin ikamet amacına göre değişmektedir.yabanci_personel_ikamet_tezkeresi

Bunlar;

1-Uzun Süreli İkamet Tezkeresi

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Her ay için 300$’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi

Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Noter Tasdikli Kira Kontratı

Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C. vatandaşının noterden taahhütnamesi

Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin asli ve vekilin kimlik fotokopisi.

2-Turistik Amaçlı İkamet Tezkeresi

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Her ay için 500$’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi

Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Noter Tasdikli Kira Kontratı

Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C. vatandaşının noterden taahhütnamesi

Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez

İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahısın bizzat başvurusu gerekmektedir

3-Öğrenim Amaçlı İkamet Tezkeresi

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Öğrenim amaçlı vize (Dış temsilcilikten)

Yeni tarihli öğrenci belgesi

—————————-NOTLAR—————————-

İlk müracaatlarda Konsolosluklarımızdan Öğrenim amaçlı vize alınması gerekmektedir.

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

4-Çıkışa Teminen İkamet Tezkeresi

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

Bir takvim yılı içerisinde 1 defa çıkış tezkeresi verilir

İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahsın bizzat başvurusu gerekmektedir.

5- Çalışma Amaçlı İkamet Tezkeresi

A-ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞMA

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi (montaj’ da gerekmez)

Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı

Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı

Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı

Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

B-EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi

İşverenin nüfus cüzdanı fotokopisi

C- ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞMA

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu çalışma vizesi ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)

Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi veya YÖK yazısı

Kurum ile çalışan arasında yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez

İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahısın bizzat başvurusu gerekmektedir

6- T.C. Vatandaşı Eşi Yanında

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Evlilik Cüzdanı

T.C. vatandaşı eşin 1 adet fotoğrafı

T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

İkamet işlemleri müracaatı için eşlerin her ikisinin de hazır bulunması gerekmektedir

Eşinin olmadığı durumlarda eşinin annesi veya babasının noterden taahhütnamesi.

T.C. vatandaşı eşi ceza evinde veya askerde bulunanlar durumlarını gösterir resmi yazı getirmelidir

7- İkamet Tezkereli Eşe Refakat

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

İkametli eşin tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

İlk müracaat işlemlerinde evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı gerekir. Uzatmalarda ise Noter Tasdikli tercümesinin aslının fotokopisi gerekir.

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

8- T.C. Vatandaşı Çocuğa Refakat

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi yâda T.C. vatandaşı çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi

T.C. vatandaşı çocuğun nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir

Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

9- İkametli Çocuğa Refakat

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi yâda İkametli çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi

Çocuğun ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı.

Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

10- T.C. Vatandaşı Anne-Babaya Refakat

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

T.C. vatandaşı anne-babanın nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi

Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı

T.C. vatandaşı anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.

İlk müracaat işlemlerinde anne ve baba;

Boşanmış ise mahkemenin verdiği velayet kararı,

Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakat namesi,

Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ölüm belgesi,

Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi istenir.

11- İkametli Anne-Babaya Refakat

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Ebeveynlerinin ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi

Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarinin fotokopisi.

İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı

İkametli anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.

İlk müracaat işlemlerinde anne ve baba;

Boşanmış ise mahkemenin verdiği velayet kararın noter tasdikli tercümesinin aslı,

Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakat namesinin tercümesinin noter tasdikli aslı,

Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ise ölüm belgesin noter tasdikli tercümesinin aslı,

Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği yokluk belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı istenir.

12- Öğretim Görevlisi Amaçlı İkamet Tezkeresi

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Üniversite ile Yabancı Öğretim Görevlisi Arasında Yapılmış Olan Sözleşmenin aslı ve fotokopisi

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

13- İş Görüşmesi, Ticaret ve Montaj Amaçlı İkamet Tezkeresi

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) Alınmış İş Görüşmesi, Ticaret yâda Montaj Amaçlı Vize

Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı

Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı

Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı

Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarinin fotokopisi.

Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

İş görüşmesi ve montaj amaçlı ikamet tezkeresi bir takvim yılı içerisinde bir defa düzenlenir

14- Staj Amaçlı İkamet Tezkeresi

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Dış Temsilciliklerimizden ( Konsolosluktan ) Alınmış Staj Amaçlı Vize

Staj yapacağı kurumdan staj sürelerini gösterir belge(Antetli Kâğıda).

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

15- Tedavi Amaçlı İkamet Tezkeresi

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Tedavi gördüğü kurumdan, İl sağlık müdürlüğünce onaylatılmış heyet raporu

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

16- Sportif Faaliyet Amaçlı İkamet Tezkeresi

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

İlgili Federasyondan Çalışma Yazısı

Kulüple yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

17- Sirk Gösteri Amaçlı İkamet Tezkeresi

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı

Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı

Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı

Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

Şirket ve sirk arasında yapılan sözleşmenin aslı ve fotokopisi

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

18- Haymatlos Iskat İkamet Tezkeresi

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

İkamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

—————————-NOTLAR—————————-

Pasaportu olan şahısların, pasaportun aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisini getirmesi gerekir

19- Zayi – Yıpranma İkamet Tezkeresi

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Zayi ’den ikamet tezkeresi alacakların kayıp ettiği yerin ilçe Emniyet Müdürlüğünden Kayıp Eşya Tutanağı getirmesi gerekir.

—————————-NOTLAR—————————-

Yıpranmadan ikamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı

Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

20- İkamet Kısaltmaları

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

İkamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

—————————-NOTLAR—————————-

Öğrenim amaçlı ikamet kısaltmalarında, şahsın eğitim gördüğü kurumdan ayrıldığına dair yazı getirmesi gereklidir.

Çalışma amaçlı ikamet kısaltmalarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen çalışma izni iptal dilekçesi

Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

21- Akraba Ziyareti İkamet Tezkeresi

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Yanında kalacağı şahsın noterden taahhütnamesi

Dış Temsilciliklerimizden alınmış Akraba ziyareti amaçlı vizesi

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarinin fotokopisi.

Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez.

Bir takvim yılı içerisinde 1 defa akraba ziyareti amaçlı ikamet tezkeresi verilir. ( Bizzat başvuru )

22- Misafir Askeri Personel

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Misafir olacağı kurumundan, kalacağı süreyi gösterir belge

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

23- Akraba Ziyareti

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Yanında kalacağı şahsın noterden taahhütnamesi

Dış Temsilciliklerimizden alınmış Akraba ziyareti amaçlı vizesi

—————————-NOTLAR—————————-

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.

Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez.

Bir takvim yılı içerisinde 1 defa akraba ziyareti amaçlı ikamet tezkeresi verilir.

İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahsın bizzat başvurusu gerekmektedir.

24- Medeni Hal Değişikliği

İkamet Beyanname Formu

Dilekçe

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi

—————————-NOTLAR—————————-

Medeni hal değişikliklerinin 15 gün içinde bildirilmesi gerekir

Her iki eş yabancı uyruklu ise evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi.

Yabancı eşinden boşanması durumda mahkeme kararının noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi

Yabancı eşlerden birinin ölümü durumda, ölüm belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi.

Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

25- Kimlik Bilgileri Değişikliği

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi

1 Adet Kimlik Bilgileri Değişiklik Formu

Doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi

—————————-NOTLAR—————————-

Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

26- İkamet Adres Değişikliği

İkamet Beyanname Formu

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi

Adres değişikliğini belirtir Dilekçe

—————————-NOTLAR—————————-

Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

27- İş Adres Değişikliği

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaportun aslı

Pasaport fotokopisi (Resimli sayfa, son giriş kaşesinin bulunduğu ve geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gelen işyeri adres değişikliği yazısının aslı ve fotokopisi

—————————-NOTLAR—————————-

Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.

Yabancılar ikamet izni başvurularında bazı temel belgeler istenmekle birlikte, ikamet amacına göre hem kişiden hem de kişiye aracılık eden veya işveren olarak istihdam yaratan T.C. vatandaşı tüzel ya da gerçek kişiden de bir takım belgeler istenmektedir.

Yabancılar ikamet izni başvurusunda aracı birini kullanması halinde, ikamet amacının çalışmayla veya evlilikle ilgili olması gibi birçok farklı durum, yabancılar için ikamet tezkeresi başvuruları için gereken belgelerin kapsamını da değiştirmektedir.

Yabancı ikamet tezkeresi için; ilgili yönetmelikte belirtilen şartları karşılayan 4 adet vesikalık fotoğraf, kişi adına düzenlenen $3000 değerinde döviz bozdurma belgesi, kira kontratı/otel rezervasyon bilgileri/barınma taahhütnamesi, noter onaylı pasaport tercümesi istenmektedir.

Oturma izni için yapılan başvurularda eğitim vizeleri kapsam dışıdır. Yabancılar ikamet tezkeresi için bir ev kiralayarak konaklaması halinde 6 aylık ya da 1 yıllık kira kontratının noter onaylı örneği, otelde konaklama söz konusu ise en az 6 aylık otel rezervasyon belgesi sunması gerekir.

Eğer kişi otel ya da kiralık bir evde konaklamak yerine T.C. uyruklu bir kişinin yanında ikamet edecekse, konaklama ile ilgili taahhütname belgesi sunmalıdır. Yabancılar ikamet tezkeresi için başvuruda konaklama haline göre bu belgelerden birini sunmalıdır.

Tüm bunların haricinde ev hizmetlisi olarak kalacak ve aynı zamanda hasta bakıcı veya dadılık görevini üstlenecek olan yabancı uyruklulardan olduğu gibi, istihdamı sağlayacak olan aileden de bazı belgeler istenmektedir.

Ev hizmetlisi olarak yabancı uyruklu bir kişi çalıştıracak olan ailelerin gelir düzeyini beyan ederek yeterliliği karşıladığını ispat etmesi gerekmektedir. Ailenin bu kriterleri karşılaması, yabancı ikamet şartları kapsamına dahildir.

Bir önceki yazımız olan Tpe Marka Sorgulama başlıklı makalemizde Tpe Marka Araştırma, TPE Marka Tescil Belgesi Sorgulama ve Tpe.gov.tr Marka Sorgulama hakkında bilgiler verilmektedir.