Faydalı Model İtiraz İşlemleri yapabilmek için yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartları taşıyan buluş konuları, teknik geliştirme ve değişiklikler için düzenlenen faydalı model başkaları tarafından kopyalanıp tekrar Türk Patent Enstitüsü nezdinde tekrar giriş yapılmasıyla faydalı model itiraz işlemleri devreye girmektedir

Faydalı model için yapılan başvuru, Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu inceleme işlemi şekli incelemedir, yani dosya içeriği, tarifname, istemler, özet ve varsa teknik çizimlerin yeterliliği, birbirleriyle uyumu ve desteklemesi kriterleri göz önüne alınmaktadır.faydali_model_itiraz_islemleri

Uzman tarafından istenilen şekle uygun olan başvurular başvuru sahibinin erken yayın talebi doğrultusunda ilgili aya ait Patent Bülteni’nde ilan edilmektedir.

İlan süresi 3 ay olan faydalı model başvurusu  3. şahıslara itiraza açılmaktadır. Tarifname, istemler , özet ve teknik çizimler bölümlerinde belirtilen bilgiler ve teknik özelliklerin YENİLİK esasına uygun olmadığına dayalı olarak itiraz süreci 3 ay olmaktadır.

Faydalı Model İtiraz İşlemleri, ilan süresi olan 3 aylık dönemde YENİLİK esasına uygun olmadığın ı kanıtlayan evraklar ve Türk Patent Enstitüsü tarafından istenene format da dilekçe ile başlatılmaktadır.

Faydalı model itiraz işlemlerinin mevzuatta yer aldığı şekliyle, itiraz sahibinin itiraz ettiği başvuru sahibine bildirilmekte ve karşı görüş verilmesi için başvuru sahibine bildirilmektedir.

Başvuru sahibi, faydalı model dosyasına yapılan itiraza karşı;

1-) Karşı görüş vermek suretiyle yapılan itirazın haklı olmadığını belirterek faydalı model belgesini talep edebilir

2-) Yapılan itiraz doğrultusunda tarifname ve istemler kısmında değişiklik yapmak suretiyle faydalı model belgesinin talep edebilir

3-) Faydalı model itiraz işlemi olmasına karşın, itirazın dikkate alınmayarak faydalı model belgesinin düzenlenmesini İdare’den talep edebilir.

Mevcut mevzuat doğrultusunda faydalı model itiraz işlemi Türk Patent Enstitüsü tarafından herhangi bir itiraz uzmanı, itiraz birimi ya da Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunda incelenmemektedir.

Bu nedenle genel olarak faydalı model itiraz işlemi olmasına karşın başvuru sahibi faydalı model belgesini edinmektedir.

Bu durumda itiraz sahibi ya da sahipleri gerekçelerini ve kanıtlarını ilgili sınai mülkiyet mahkemelerinde dava sürecine taşıma hakkına sahiptir.

İtiraz sahibi veya sahiplerinin dava aşamasını güçlendirmesi için Türk Patent Enstitüsü nezdinde yasal haklarını tamamlaması, haklı gerekçeleri ve YENİLİK esası taşımadığını gösteren kanıtlarını 3 aylık faydalı model ilan süresinde Türk Patent Enstitüsü nezdine sunması ve itiraz hakkını kullanması önemlidir.

Faydalı Model İtiraz İşlemi ile, YENİLİK esası taşımadığı çok açık olan başvuru dosyaları için başvuru sahibi geliştirme, yenilik yapma yolunu da seçebilecek ve mahkeme sürecine gerek kalmadan çözüme ulaşılabilecektir.

Faydalı Model İtiraz İşlemleri için hazırlanan ve TBMM‘ de onayı beklenen kanun taslağı ile düzenlenmesi ve faydalı model itiraz işlemlerinin de aynı endüstriyel tasarım itiraz işlemlerinde olduğu gibi bir itiraz birimi, itiraz uzmanı ve/veya Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmesi ve incelenerek değerlendirilmesi çalışmalarının sonuçlanması beklenmektedir.

 

Bir önceki yazımız olan Faydalı Model verilerek Korunan Buluşlar başlıklı makalemizde Faydalı Model Belgesi verilerek Korunan Buluşlar, Faydalı Model verilerek Korunan Buluşlar ve Faydalı Model verilerek Korunan İcatlar hakkında bilgiler verilmektedir.