Faydalı Model Tescil Başvurusu, buluş sahibi/başvuru sahibi tarafından buluşun yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik durumları ile benzerlerinden farkları ve sağladığı avantajları ve bu avantajları nasıl uygulamaya dönüştürdüğüne ilişkin bilgilerin yer aldığı dosya ile Türk Patent Enstitüsü’ne sunulmaktadır.faydali_model_tescil_basvurusu

Faydalı model tescil başvurusu dosyası Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca şekli olarak değerlendirilmekte ve herhangi bir şekli eksiklik tespit edilmemesi durumunda ilan edilmesine karar verilmektedir.

Faydalı model tescil başvurusu 3 aylık ilan süresi içerisinde 3.şahısların yenilik esası şartı ya da istemlerin açık olmaması kriterleri doğrultusunda itiraz/görüşlere açılmaktadır.

3 aylık ilan süresi sonunda bu tür bir itiraz/görüş olmaması durumunda faydalı model tescil başvurusu tescil belgesi hazırlanmak üzere ilgili birime yönlendirilmektedir.

3 aylık ilan süresi içerisinde bir itiraz/görüş olması durumunda Faydalı model başvurusu sahibince bu itiraz/görüşe karşı görüş verilebileceği gibi faydalı model başvurusuna yapılacak itirazın dikkate alınmaması ve faydalı model tescil belgesinin düzenlenmesini talep edebilecektir.

Bir önceki yazımız olan Faydalı Model Hakkına Tecavüz Durumları başlıklı makalemizde Faydalı Model Hakkına Tecavüz, Faydalı Model Hakkına Tecavüz Durumları ve Faydalı Model Hakkına Tecavüz Edilmesi hakkında bilgiler verilmektedir.