Eser Sahibinin Maddi Hakkı

/Tag:Eser Sahibinin Maddi Hakkı

Eser Sahibinin Hakları Nelerdir ?

1 – MANEVİ HAKLAR:

Umuma Arz Yetkisi: Eser sahibinin manevi haklarının başında, eserin umuma arz edilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını tespit gelir. Örneğin; bir eserin, eser sahibinin yazılı izni bulunmadan umuma arz edilmesi ya da izin verdiğinden farklı bir şekilde umuma arz edilmesi hali manevi haklara açık bir […]