Hangi Eser Türleri Zorunlu- Kayıt- Tescil İşlemine Tabidir ?

/Tag:Hangi Eser Türleri Zorunlu- Kayıt- Tescil İşlemine Tabidir ?

Telif Hakkı Zorunlu Kayıt Tescil İşlemleri

Zorunlu Kayıt- Tescil Nedir ?

Sinema ve müzik eserlerinde filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları tarafından,

-Hak ihdas etmek amacı taşımaksızın,

-Sahip oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması,

-Mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla,

Uzay Terapisi

Kurşun Geçirmez Cam