İstisnai Çalışma İzni

/Tag:İstisnai Çalışma İzni

Yabancı Personel Çalışma İzni Türleri

Bağımsız Çalışma İzni: Yabancıların Türkiye’ de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmeleri, yaptıkları görevin ülkenin ekonomik kalkınma açısından katma değeri bulunması ve istihdamın faydalı görülmesi halinde düzenlenebilir. Bu tip değerlendirmeler ilgili tüm mercilerden görüş alınarak yapılır.yabanci_personel_calisma_izni_turleri

Uzay Terapisi

Kurşun Geçirmez Cam