ISO 9001 Gerekli Belgeler dediğimizde Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların belirtildiği tanımlandığı, belgelendirme denetimine tabi olan; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan standarttır ve verilen belgenin adıdır.iso_9001_belgesi

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemine kurumsallaşmak ve sürekli iyileşmek isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler ihtiyaç duyar. Üretim Sektöründen Hizmet Sektörü’ne kadar tüm sektörlerde uygulanabilir.

Firmaların bünyesindeki satın alma, üretim, kalite kontrol, pazarlama ve satış sonrası destek süreçlerinin iyi planlanmaması kontrol edilmemesi ve olası düzensizliklere karşı önlem alınmaması ürün ve hizmet kalitesinde düşüş, maliyetlerde artış, zaman kaybı, yanlış kurum imajı, müşteri şikayetleri gibi olumsuzluklar ve kayıplara sebep olmaktadır.

ISO 9001 Gerekli Belgeler ;

Vergi levhası Fotokopisi

Faaliyet Belgesi Fotokopisi

İmza Sirküleri Fotokopisi

Resmi Gazetede firmanın kuruluşunu gösteren sayfa

Fatura örnekleri

2.Firma ana faaliyet kapsamı,

3.Yönetim temsilcisi atanması,

4.Firma Logosu

5.Çalışan sayısı, Görev tanımları ve Organizasyon şeması

6.Firma faaliyet alanları ve süreçleri

7.Firmanın varsa kalite politikası, kalite hedefleri, vizyon ve misyon

8.Süreç performansları

Yıllık üretim,

Fire Oranı,

Müşteri memnuniyet oranları,

Onaylanmış tedarikçi performansları,

Müşteri şikâyet oranları,

Üretim Kapasitesi,

9.Üretim, üretime hazırlık, kalite kontrol, depolama ve sevkiyat prosesleri

10.Kalibrasyona gönderilen ölçü birimleri

11.Üretimde kullanılan makineler, seri no , model tip, üretim yılı ve üretici

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların belirtildiği tanımlandığı, belgelendirme denetimine tabi olan; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan standarttır ve verilen belgenin adıdır.

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemine kurumsallaşmak ve sürekli iyileşmek isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler ihtiyaç duyar. Üretim Sektöründen Hizmet Sektörü ’ne kadar tüm sektörlerde uygulanabilir. Firmaların bünyesindeki satın alma, üretim, kalite kontrol, pazarlama ve satış sonrası destek süreçlerinin iyi planlanmaması kontrol edilmemesi ve olası düzensizliklere karşı önlem alınmaması ürün ve hizmet kalitesinde düşüş, maliyetlerde artış, zaman kaybı, yanlış kurum imajı, müşteri şikayetleri gibi olumsuzluklar ve kayıplara sebep olmaktadır.