Faydalı Model Tescil İşlemleri

/Faydalı Model Tescil İşlemleri

Faydalı Model İtiraz İşlemleri

Faydalı Model İtiraz İşlemleri yapabilmek için yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartları taşıyan buluş konuları, teknik geliştirme ve değişiklikler için düzenlenen faydalı model başkaları tarafından kopyalanıp tekrar Türk Patent Enstitüsü nezdinde tekrar giriş yapılmasıyla faydalı model itiraz işlemleri devreye girmektedir

Faydalı model için yapılan başvuru, Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca incelemeye tabi tutulmaktadır. […]

Faydalı Model verilerek Korunan Buluşlar

Faydalı Model Verilerek Korunan Buluşlar‘ ın 2 temel özelliği sağlaması gerekmektedir.faydali_model_verilerek_korunan_buluslar

Yenilik özelliği olan;  yani faydalı model başvurusu yapılmadan önce buluşun herhangi bir şekilde herhangi bir alanda yayınlanmamış, üretilmemiş, satılmamış, piyasaya sunularak ticari faaliyete geçirilmemiş olan ve Sanayi ye uygulanabilir özellik […]

Faydalı Model Tescili

Faydalı Model Tescili buluş sahibine buluşu için ve 3. şahıslarca buluşunun kullanılması engellemek için devlet tarafından belli bir süre tanınan tekel hakkı faydalı model tescil olarak tanımlanmaktadır.

Kimyasal maddeler ve usuller hariç, tarım dâhil sanayide herhangi bir teknik problemin çözümü olarak karşımıza çıkan buluşlar için faydalı model tescili talep edilebilir.

Faydalı Model Nedir ?

Faydalı Model Nedir ? dendiği zaman, en basit tanımıyla adı üstünde bir modelin daha yararlı hale getirilmiş, geliştirilmiş örneği gelmektedir.

Mevcut kullanımda olan ve aynı işi yapan modellerde karşılaşılan sorun ya da problemlerin teknik detaylandırma ve geliştirmelerle çözülmesi ve iyileştirme faaliyeti sonucu faydalı model olarak adlandırılacak tasarımlar ortaya çıkmaktadır.

Faydalı Model Tescil Başvurusu

Faydalı Model Tescil Başvurusu, buluş sahibi/başvuru sahibi tarafından buluşun yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik durumları ile benzerlerinden farkları ve sağladığı avantajları ve bu avantajları nasıl uygulamaya dönüştürdüğüne ilişkin bilgilerin yer aldığı dosya ile Türk Patent Enstitüsü’ne sunulmaktadır.faydali_model_tescil_basvurusu

Faydalı model tescil başvurusu dosyası […]

Faydalı Model Hakkına Tecavüz Durumları

Sanayiye uygulanabilir ve yenilik esaslarını sağlayan, piyasa talepleri doğrultusunda mevcut ürünler veya sistemlerde karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla, bu ürün ve sistemler üzerinde yapılan geliştirme ve iyileştirmelerle ortaya çıkan buluş için edinilmiş üretim ve satış faaliyetinde bulunma, devir etme, lisans verme hakları faydalı model tescili ile sağlanmaktadır.

Faydalı Model Hakkına […]

Faydalı Model Sınıfına Girmeyen Buluşlar ve İcatlar

Buluş konusu ürün veya usulün faydalı modele konu olabilmesi için 556 sayılı Patent Mevzuatı gereği 2 temel özelliği taşıması gerekmektedir.

Faydalı Model Sınıfına Girmeyen Buluşlar ve İcatlar 2 temel özellik de aşağıda belirtilmiştir.  

Yenilik özelliği, yani buluşun faydalı model olarak tescil talebinden önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, sergilenmemiş, üretim […]

Faydalı Model Tescil Aşaması ve Başvuru Süreci

Faydalı Model Tescil Aşaması ve Başvuru Süreci, faydalı model başvuru dosyasının Türk Patent Enstitüsü’ne sunulması ile başlamaktadır.

Faydalı model başvurusu Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca şekli olarak incelendikten sonra şekli eksiklik görülmemesi durumunda 3 aylık süre ile ilan edilmektedir.faydali_model_basvuru_sureci

Şekli eksiklik […]