Patent Tescil İşlemleri

/Patent Tescil İşlemleri

Patent ve Faydalı Model İşlem Formları ve Mevzuatı

Patent ve Faydalı Model İşlem Formları

 
Kod

Patent Teşvik

Patent Teşvik Patent tescil işlemlerinde TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU ile TÜBİTAK arasında yapılan anlaşma gereğince başvuru sahipleri Patent teşvikinden yararlanabilmektedirler.Patent Teşvik

İlk aşama, ulusal patent tescil başvuru aşamasında, şekli incelemeyi takiben talep edilecek araştırma raporu hazırlanmasına 500 […]

Patent Tescil Yenileme İşlemleri

Patent Tescil Yenileme İşlemleri, Patent Mevzuatı gereğince koruma süresi sonunda olmamaktadır.

Patent Tescil Yenileme işlemi ilgili patentin geçerli olduğu koruma süresi olan; incelemeli patentlerde 20 yıl, boyunca başvuru tarihine istinaden her yıl bir kereliğe mahsus olmak üzere yıllık patent sicil kayıt yenileme işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Patent İtiraz İşlemleri

Yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik şartları taşıyan buluş konuları için düzenlenen patent işlemleri T.C Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde korunmaktadır.patent_itiraz_tescil_islemleri

Patent Tescili için yapılan başvuruya ait dosya, T.C Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarınca incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu inceleme […]

Türk Patent Enstitüsü – Mevzuat ve Formları

 Patent Tescil Formları

T.C Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Tescili Mevzuat ve Formu ve Formları

 

Entegre Devre Topografya Tescili

Entegre Devre Topografya Tescili elektronik kullanıma yönelik olan veya benzer diğer işlevlerde bulunmak üzere dizayn edilmiş, aktif elemanı en az bir adet bulunan ve malzeme içerisinde ve veya üzerinde ara bağlantılarının tamamının veya bir kısmının bir araya getirildiği ara ürün ya da nihai bir

Patent Tescili

Patent Tescili veya Patent Tescil kavramı “Açık Olmak” anlamındaki Latince “Patere” fiilinden gelmektedir. Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelmektedir.

Patent Tescil ya da Patent Tescili alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurmaktadır. Türkiye’de alınmış bir patent tescili, sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır. Patent […]

Patent Nedir ?

Patent Nedir ? diyebilmemiz için öncelikle Yeni; yani dünyanın herhangi bir yerinde açıklanmamış ve/veya yayınlanmamış tekniğin biline durumunu aşmış; yani ilgili sektörde uzman kişilerce kolayca tespit edilemeyecek sanayiye uygulanabilir; yani endüstriyel faaliyetlerde kullanılabilecek Bir “buluştan” bahsetmek gerekmektedir.Patent Nedir?

İhtiyaçtan doğan, herhangi bir […]