6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde ;

Marka Yayına itiraz işlemlerinde ;

Başvuru sahibinin itiraza ilişkin görüşünü sunması gereken süre içinde kullanımın ispatına ilişkin talebini açıkça ve yazılı olarak Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirmesi gerekliliği düzenlenmiştir.Marka Kullanımın İspatı

Marka Kullanımın İspatı Başvuru sahibinin bu tür bir talebi olması halinde, itiraza konu başvurunun , başvuru/rüçhan tarihinden önceki 5 yıllık süre içerisinde ilgili mal/hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmakta olduğunu göstermesi gerekmektedir. Kullanılmaması durumunda , kullanılmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin kanıtları sunması için de 1 ay süre tanınmaktadır.

İtirazın incelenmesi aşamasında markaların halk tarafından karıştırılma/ilişkilendirilme  bulunmadığı kanaatine varılası halinde kullanımın ispatına yönelik incelemeye geçilmeden itiraza ilişkin karar verilebilir.

Kullanım ispatında sunulabilecek deliller;

AMBALAJ, ETİKET, FİYAT LİSTESİ, KATALOG, FATURA, FOTOĞRAF VE GAZETE İLANI gibi dokümanlar,

*İtiraza konu markanın kullanımını kanıtlayan kısımların işaretlenmek suretiyle açıkça gösterilmesi gerekmektedir.

ÜRÜN NUMUNELERİ /FOTOĞRAFLARI olabilir.