İnceleme neticesinde markanın, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. Aksi hâlde itirazın reddine karar verilir.Marka Yayıma İtiraz Aşamasında Uzlaşma

Bu karara karşı ve/veya yayıma itiraz aşamasında TÜRK PATENT VE MARKA Kurumu gerekli görmesi halinde tarafları uzlaşmaya davet edebilir.

Uzlaşma talebine 1 ay içerisinde cevap verme hakkı olan taraflar yazılı beyanlarını TÜRK PATENT VE MARKA Kurumuna iletirler.

Taraflardan birisi uzlaşma teklifine süresi içinde olumlu cevap vermez ise uzlaşma daveti reddedilmiş kabul edilir ve TÜRK PATENT VE MARKA  Kurum incelemesine kaldığı yerden devam ederek nihai kararını verir.

Marka Yayıma İtiraz Aşamasında Uzlaşmak isteyen tarafların, arabulucu’ ya başvuracaklarını TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNA bildirmeleri halinde Kurum 3 ayı geçmemek üzere itiraz incelemesini erteler.